компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
134 К3, К7, К11

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
136 К3, К5, К11, К16

Превенција – васпитна степеница

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
180 К3, К11, К14

СТОП (Стандарди у обуци професионалаца приликом сумње на изложеност) НАСИЉУ

Pedagoško društvo Vojvodine
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
251 К3, К5, К11, К14, К23

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
252 К3, К5, К11, К14, К23

Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
312 К1, К5, К11, К19, К23

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
317 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
413 К1, К2, К5, К11

Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
430 К1, К5, К11, К23

Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
448 К2, К5, К11

,, Дидактичке игрице за децу паметнице“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
469 К2, К5, К11, К23

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном ОШ узрасту

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
589 К2, К5, К11, К23

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
601 К2, К11, К23

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
660 К2, К11, К23

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
688 К2, К5, К11, К23

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
706 К2, К7, К11, К15, К23

Пројектно учење – концепти и пракса

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
785 К2, К5, К11, К23

Читалачки почеци и Алго модел обуке

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
790 К5, К11, К19

"Неговање вредности у међуљудским односима"

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
791 К5, К11

"Подршка и структура" - стратегије грађења односа који подржавају добробит детета кроз социјално-емоционално учење

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
792 К5, К11

"Помози ми да урадим сам" Унапређење квалитета дечијег учења и развоја путем ручно израђених играчака и дидактичких материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
793 К5, К11

"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Предшколска установа "Раковица"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
794 К5, К11, К16

,,Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
795 К5, К11

,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
796 К5, К11, К19

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
800 К5, К11

Васпитач и стручни сарадник у реалном програму

ПУ Повратак природи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
803 К5, К11, К19

Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
805 К5, К11, К19

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
809 К5, К7, К11, К23

Да у вртићу свако учи радосно и лако

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
810 К3, К5, К7, К9, К10, К11

ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
811 К5, К11, К19

Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
812 К5, К11, К16

Деца уче свим чулима и целим телом

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
813 К3, К5, К11, К23

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
814 К5, К11

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
816 К5, К11, К16

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
817 К7, К11

Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
820 К5, К11

ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
826 К5, К11, К16, К23

КОГНИТИВНА, СОЦИЈАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
831 К5, К11

Монтесори материјали у јаслицама

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
834 К5, К11, К16

НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
835 К7, К11, К16

О ПРОЈЕКТИМА КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ - документовање учења и развоја пројекта

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
836 К7, К11

Обука за стицање основних дигиталних компетенција васпитача за ефикасно вођење педагошке документације

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
838 К5, К11

Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за јаку вртићку заједницу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
839 К5, К11

Озвучимо пројекат

PU "Dobra vila"
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
840 К5, К6, К9, К11, К16

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
846 К5, К11

Подршка социјалној добробити детета кроз развијање социјалних вештина у оквиру Основа програма Године узлета

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
850 К5, К11, К13, К16, К23

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
851 К5, К11, К19

Позитивна дисциплина у вртићу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
852 К5, К11, К16

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
854 К5, К9, К11

ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
855 К5, К11, К16

Препознати и уважити јединственост детета - пут ка решењу изазовног понашања

Центар за едукацију Кораци
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
861 К5, К11, К23

Природни вртић

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
862 К2, К5, К11, К19

Приступ, вежбе и дидактички материјал за стимулацију деце са развојним кашњењем

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
863 К5, К11, К19

Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
866 К5, К11

ПУТОКАЗИ КА УЧЕЊУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
874 К5, К11

Свака боја сваком лепо стоји: од родних стереотипа до родне једнакости у вртићу

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
875 К5, К11

Специфичности и могућности рада у домену музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“

Klett друштво за развој образовања
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
876 К5, К11, К16

Тематско/пројектно планирање у функцији интегрисаног приступа учењу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
877 К5, К11, К19

Тимски рад и компетенције васпитача у служби унапређења квалитета инклузивног процеса

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
879 К5, К11, К19

Употреба веб алата у предшколским установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
881 К5, К6, К11, К12

Утицај музике на развој језичких способности код деце

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
883 К5, К11

ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП РАНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
884 К5, К11, К16

„Значај дечије игре и материјала за игру“

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
889 К5, К11

„Спортико Змај" – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Предшколска установа "Раковица"
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
1008 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1009 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА КЕРАМИКЕ"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
1010 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1015 К1, К5, К11, К23

Дете, музика и покрет

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1030 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1040 К1, К5, К11, К23

Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 1

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1041 К1, К5, К11, К23

Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 2

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1067 К1, К2, К5, К11, К19

ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1083 К2, К5, К11

Примена иновативних метода у настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1104 К3, К5, К11, К14, К17, К23

„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1117 К2, К5, К11, К23

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ДЕЦЕ И САРАДЊЕ ВРТИЋА- ШКОЛЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ (ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ)

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1125 К5, К11, К16

Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу

ПУ Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8