компетенције наставника за уже стручну област
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
2 К1, К12, К23

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146 К1, К3, К4, К5

Пут ка школи без насиља

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Гимназија Свети Сава
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
238 К1, К5

Дете са дисфункцијом сензорне интеграције у вртићу и школи

Удружење за физичке активности и рекреацију предшколске и школске деце са сметњама у развоју "Снага покрета"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
281 К1

Ка друштву без предрасуда - изазови суочавања са антисемитизмом некад и сад

Teraforming jug
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
282 К1, К2, К23

Како заштити права потрошача и препознати манипулације потрошачима кроз класичне медије и друштвене мреже

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
283 К1

Како предавати социологију на занимљив и савремен начин 2

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
285 К1

Критичко мишљење и креативност у настави филозофије

Српско филозофско друштво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
286 К1

Настава модерне историје југоисточне Европе - оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
287 К1

Приступи, методе и технике у настави историје – пут ка развоју компетенција ученика

Удружење наставника "ДУГА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
289 К1, К2

Савремени друштвени проблеми: тематске иновације у настави социологије

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
290 К1

Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
291 К1

Тематски приступ у настави историје

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
293 К1

Учење о Антисемитизму и Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Teraforming jug
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
294 К1

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
295 К1

Учење о Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Teraforming jug
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
298 К1, К2, К3

Чему још филозофија?

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
312 К1, К5, К11, К19, К23

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
332 К1, К23

Грађанско васпитање као животна вештина

Национална асоцијација наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца НАГВИС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
337 К1

Ромски језик у историјском, наставном, књижевном и културолошком оквиру

Центар за едукацију Рома и етничких заједница (ЦЕРЕЗ)
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
339 К1, К2, К3, К19, К23

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
341 К1

3Д моделовање

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
342 К1, К2

BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика, предузетништво

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
346 К1, К2, К19

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
350 К1

Дигитални свет на длану

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
371 К1

Мултимедија у наставним материјалима 1

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење
Електронски
недеља: 5
бодова: 25
372 К1

Мултимедија у наставним материјалима 2

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење
Електронски
недеља: 5
бодова: 25
376 К1

Настава програмирања у облаку – парадигма новог доба

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
381 К1

Педагошка документација у облаку

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
384 К1, К2, К19

Примена слободног софтвера у настави

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
388 К1

Проширена реалност и амбијентална интелигенција у настави

ATUSS akademija - Odsek Visoka ICT
Електронски
недеља: 4
бодова: 23
390 К1, К5

Рачунарско размишљање

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
391 К1

Револуција 4.0 -паметна аутоматизација

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
393 К1

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
395 К1

Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
399 К1

Школа будућности-Microsoft програмима до савремене наставе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
400 К1

Нови изазови за наставу математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
401 К1

Решавање геометријских проблема на квадратној мрежи

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
403 К1

Активно учење у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
405 К1

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
407 К1

Ефекти примене геометријских модела решавања проблема у разредној настави

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
411 К1, К19, К23

Како деци приближити садржаје математике - мале тајне

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
413 К1, К2, К5, К11

Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
414 К1

Калкулатори у настави математике- у сусрет великој матури

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
417 К1

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
418 К1

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
419 К1

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Maтематички клуб "Диофант"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
421 К1

Методичка радионица

Подружница математичара Ваљево
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
424 К1, К2, К3, К4

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
430 К1, К5, К11, К23

Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
432 К1

Савремена настава математике

Подружница Друштва математичара Србије - Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
434 К1

Унапређивање наставе математике у основној школи

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
435 К1

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
436 К1

Функционална настава математике

Математичка академија - удружење математичара, физичара и информатичара
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
438 К1

Бошњачка књижевност XX стољећа

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
439 К1

Жанрови старије бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
440 К1

Жанрови усмене бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
441 К1

Правописна норма босанскога језика

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
505 К1

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
512 К1

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
513 К1

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
531 К1, К4, К6, К15, К22, К23

ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
548 К1, К23

Интегративна настава у области математике и ликовне културе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
558 К1, К23

ИСКОРИСТИ ЧАС

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
560 К1

Књижевно дело и средина за учење – нове димензије сусрета писац, дело, читалац

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
577 К1, К23

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
648 К1

Од учионице до филмске радионице – образовни филм у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
690 К1

Примена интернет технологија у настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
719 К1, К2

Развој виших нивоа мишљења кроз проблемску наставу

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
747 К1, К2, К3, К4

Трансформационо учење у средњим стручним школама

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
750 К1, К18, К23

Увезивање и функционалност наставничке документације

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
768 К1

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
777 К1, К2, К3, К4, К17, К23

Хибридна настава као модел наставе на даљину и савремена подршка новим видовима учења и комуникације

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
778 К1, К2

Хиперлинковање - Програмирана настава; линеарно програмирање наставних садржаја

Учитељско друштво Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
890 К1

Амбалажа, отпад , рециклаа

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
891 К1, К5

Виртуелни хербаријум

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
892 К1

Експериментални заокрет - практична настава у хемији и физичкој хемији у служби функционалног знања

Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
893 К1, К2

Експерименти у настави

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
895 К1

Занимљива биологија кроз оглед и двоглед као компонента развоја еколошке свести деце и младих

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
896 К1

Интерактивни приступ раздвајању смеша и израчунавањима у хемији

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
897 К1

Интерактивни приступ раздвајању смеша и израчунавањима у хемији

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
901 К1

Локални ефекти глобалних климатских промена на биолошке, еколошке и антропогене системе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
903 К1

Модел „изокренуте учионице“ у настави хемије

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
904 К1

Модели и експерименти у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
906 К1

Настава биологије у савременом окружењу

Фондација Алек Кавчић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
908 К1

Научници српског порекла и њихов допринос развоју науке и технике

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
909 К1

Национална географија у првом циклусу основног образовања и васпитања

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
910 К1

Огледом до закона природе

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
911 К1, К2

Примена географско информационих система у настави

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
913 К1

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ НАУЧНИХ САЗНАЊА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Srpsko geografsko društvo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
914 К1, К23

Проблемска настава природе и друштва

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
917 К1

У свету природе и друштва

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
919 К1, К2

Употреба мобилних телефона у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
923 К1

„Моделарство- програм обуке наставника у изради модела“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
928 К1, К2, К3, К4

Књижевност и језик у савременој учионици: простор за дијалог

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
929 К1, К23

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
931 К1, К23

Критички поглед на велико слово у изазовним језичким ситуацијама

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
933 К1

Настава српског језика и књижевности у контексту тематско-интегративнога приступа предметима од посебног значаја за српску националну културу и идентитет

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
935 К1

Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
936 К1

Поетолошки појмовник у настави српског језика и књижевности

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
937 К1

ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ ПРИЧЕ – развијте код својих ученика вештину писања

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
938 К1, К23

Републички зимски семинар

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
939 К1

Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
940 К1

Савремени приступи наставном проучавању прозе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
943 К1, К3, К23

Учили су срећно до краја живота - бајке у разредној настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
944 К1

Фолклористика у школи - иновативне методе наставе и учења народне књижевности и народног језика

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
945 К1

ЧИТАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ МЛАДОГ ЧИТАОЦА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Учитељски факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
947 К1

Beyond English

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
948 К1

Die Sprache lebt und verändert sich. Актуелне тенденције у савременом немачком језику и њихова имплементација у наставу

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 14
950 К1

Digital Competences Bootcamp (Радионица дигиталних компетенција)

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
952 К1

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
953 К1

Веб алати у настави енглеског језика

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
954 К1

Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
959 К1, К2, К3, К4

Нове компетенције за Заједнички европски оквир као извор мотивације и напретка ученика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
965 К1, К2

Савремене препоруке за израду тестова знања за страни језик

Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
966 К1

Специфични аспекти усвајања страног језика угоститељске струке – интегративни приступ у пракси

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
967 К1

Стандарди, исходи и наставни програми као смернице за планирање и реализацију наставе страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
968 К1

Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
970 К1

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Славистичко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
971 К1

Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика

Alfa BK Univerzitet
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
972 К1, К2, К3, К4

Учење језика без слика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
974 К1

Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана

Универзитет у Београду - Економски факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
975 К1

Алтернативни погон моторних возила

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
978 К1, К19, К23

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Удружење Србије за целијакију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
979 К1, К17, К23

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
980 К1

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
981 К1

Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
982 К1, К2, К23

Креирање и израда савремених јела за учешће на међународним гастрономским такмичењима

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
983 К1

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
984 К1, К23

Нови трендови у винарству Србије

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
985 К1

Основни концепти и технике безбедне вожње – дефанзивна вожња

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
986 К1

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
987 К1

Правилник о грађевинским конструкцијама – примена у настави стручних предмета у стручним школама

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
988 К1

Примена CAD алата у области савременог грађевинарства

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
989 К1

Примена CAD система у конструкцији, моделовању, градирању одеће и изради кројних слика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 4
бодова: 24
990 К1

Примена Еврокодова у анализи дејства на објекте

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
992 К1

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
993 К1

Рад у виртуелном предузећу као основни елемент виртуелне привреде

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
994 К1

Савремена техничка решења допремања радне материје на моторима СУС

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
996 К1

Савремени приступ у изради, декорисању и сервирању посластичарских производа

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
997 К1

Савремени приступ у процесу управљања безбедношћу саобраћаја

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
999 К1

Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1000 К1

Техника примене 2Д конструкције и драпирања у изради женских одевних предмета

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1001 К1

Транспорт путника и робе током пандемије вируса COVID-19

Академија струковних студија Шумадија-Одсек у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1002 К1

Ултразвучна дијагностика и основни хормонски протоколи код домаћих животиња

Пољопривредно-хемијска школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1003 К1

Употреба Excel-а у извођењу наставе макроекономских тема за наставнике средњих школа економског усмерења и гимназија

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1004 К1

Употреба концепта фер вредности за вредновање имовине и обавеза привредних друштава

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1005 К1

Употреба рачунара у инжењерском дизајну и провери (CAD/CAE концепт у електротехници и машинству)

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1006 К1

„Једно здравље“ – савремени концепт исхране

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1007 К1

„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1008 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1009 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА КЕРАМИКЕ"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
1010 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1011 К1

Анализа значења у музици

Факултет музичке уметности
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1013 К1

Вера кроз песму, песма кроз школу

Певачко друштво Храма Светог Саве
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1014 К1, К5, К12, К14, К23

Више од музичке игре

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1015 К1, К5, К11, К23

Дете, музика и покрет

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1016 К1, К23

Дигитална музичка писменост (програм се пријављује као део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1017 К1, К12

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 9
1019 К1, К2

Дигитално аранжирање и израда аудио и видео материјала за онлајн наставу музике и едукативно забавне платформе Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 5
бодова: 37
1020 К1, К3, К5, К10, К14, К23

Драмске игре у васпитању и образовању деце

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1022 К1, К5, К13

Игре ликовним елементима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1023 К1, К2

Израда дигиталне музичке матрице за дечје музицирање Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 5
бодова: 20
1025 К1

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1027 К1

Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Пријатељи деце Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1029 К1, К3, К23

Ликовно стваралаштво у школи

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1032 К1, К2, К3, К4

МОНТЕСОРИ МЕТОД У НАСТАВИ СОЛФЕЂА: МУЗИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ЕФЕКАТ ПРОШИРИВАЊА НАСТАВНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА (програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1034 К1, К5

Музика уз помоћ рачунара

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1035 К1, К5, К12, К23

Музикограм – слушам, видим, разумем

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1036 К1, К2, К5, К9, К23

Музиком до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1039 К1

Музичка уметност у контексту КОВИД-19 / пост КОВИД-19 кризе: конципирање програма, очување публике, опстанак извођачке уметности, психолошка траума, припреме концерата, мотивација извођача

Факултет музичке уметности у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1040 К1, К5, К11, К23

Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 1

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1041 К1, К5, К11, К23

Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 2

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1042 К1

Музичко образовање у дигиталном окружењу (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Електронски
недеља: 2
бодова: 11
1046 К1, К2, К3, К5, К14

Од одбаченог до корисног-рециклажа папира-ручни рад на даљину

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
1047 К1, К2, К3, К5

Од папира до уметности

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1048 К1

Од првих нота до концертног подијума

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1049 К1

Оригами у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1051 К1, К2, К3, К4

Примена информационих технологија у раду на алтерацијама и модулацијама у настави солфеђа: унапређивање дигиталних компетенција наставника (реализација у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1052 К1

Примена референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике

Udruženje kompozitora Srbije
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
1055 К1, К5, К23

Сензорнa стимулацијa у настави музике и других предмета

Педагошки факултет у Ужицу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1056 К1

Специјалистички трогодишњи семинар за диригенте хорова

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1057 К1, К5

Стваралачки код уметника - нови приступ настави Ликовне културе за учитеље, васпитаче и наставнике ликовне културе

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1059 К1

Сценско образовање и васпитање – драмска култура и култура говора

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1060 К1

Увођење модификованих и традиционалних дувачких инструмената у музичке школе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1061 К1, К4

Уметник на сцени – гест, комуникација, медији (обука је обавезни део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1062 К1, К3, К23

Учитељи у свету линија, боја и облика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1063 К1, К3, К5, К10, К23

Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1065 К1

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, "ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1066 К1

Биомеханичка анализа моторичких тестова и водич кроз електронску обраду података

Факултет спорта и физичког васпитања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1067 К1, К2, К5, К11, К19

ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1068 К1, К2, К3

Вредновање физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1070 К1, К3