Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
293

Електронски тестови

Електронски
29.07.2019. у 08:00 недеља: 5
бодова: 36
342

Учионица у облаку

Електронски
29.07.2019. у 08:00 недеља: 5
бодова: 32
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
14.08.2019. у 10:00 СШ "Др Ђорђе Натошевић" , ул. Трг Слободе 2 а, Инђија дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
15.08.2019. у 09:00 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд дана: 3
бодова: 24
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
15.08.2019. у 10:00 ОШ Димитрије Туцовић, Јабучје дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
15.08.2019. у 09:00 Техничка школа, Мића Матовића бр. 2, Ивањица дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
17.08.2019. у 09:00 Основна школа "Андра Савчић" Ваљево, Момира Гајића бр. 12 дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
19.08.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 3
бодова: 24
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
20.08.2019. у 10:00 ОШ "Пионир" , ул. Владимира Назора 15 , Стари Жедник дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
20.08.2019. у 09:00 ОШ "Стеван Сремац", Добановци дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
20.08.2019. у 09:00 Гимназија Свети Сава - Пожега дана: 1
бодова: 8