Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Непосредно
26.05.2024. у 09:00 ОШ "Младост" дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Непосредно
26.05.2024. у 09:00 ПУ "Земља чуда" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
27.05.2024. у 09:00 Библиотека ,,Влада Аксенитијевић" Милоша Обреновића 182 Обреновац дана: 1
бодова: 8
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Непосредно
27.05.2024. у 13:00 МШ "Марко Трајчевић", Бранка Радичевића 27а, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
668 К2

Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих.

Непосредно
27.05.2024. у 09:00 U ustanovi дана: 2
бодова: 13
693 К2, К23

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
27.05.2024. у 15:00 Културна станица "Свилара", Научни клуб, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Непосредно
28.05.2024. у 13:00 МШ "Марко Трајчевић", Бранка Радичевића 27а, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Непосредно
29.05.2024. у 13:00 МШ "Марко Трајчевић", Бранка Радичевића 27а, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Непосредно
29.05.2024. у 09:00 Muz .škola Vl. Đorđević, Vatroslava Jagića 5, Beograd дана: 1
бодова: 8
139 К3, К23

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Непосредно
30.05.2024. у 12:00 Панчево, СОШО "Мара Мандић" дана: 1
бодова: 8
206 К3, К23

Учење социјалних и емоционалних вештина у школи

Непосредно
31.05.2024. у 12:00 Панчево, СОШО "Мара Мандић" дана: 1
бодова: 8
6 К4

Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-васпитном систему

Непосредно
31.05.2024. у 09:00 ОШ Алекса Шантић, Краља Петра Првог 9, Гроцка, Београд дана: 2
бодова: 16
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Непосредно
31.05.2024. у 13:00 OШ "ГОРАЧИЋИ" дана: 1
бодова: 8
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 Основна школа "Млада поколења", Ковачица дана: 2
бодова: 16
500 К2, К5

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Непосредно
01.06.2024. у 10:00 ПУ "Даница Јарамаз", Чика Јовина 4, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 ППУ "Мали истраживачи", Београд дана: 1
бодова: 8
1125 К5, К11, К16

Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 ПУ "Даница Јарамаз", ул. Чика Јовина бр.4, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
761 К2, К19, К23

Успешан час зависи од нас

Непосредно
01.06.2024. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
01.06.2024. у 10:00 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 Основна школа „Стеван Синђелић”, Милића Ракића 1, Београд дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Електронски
01.06.2024. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 OШ "Светозар Марковић", Кумановска 3, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
493 К2, К17, К23

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
01.06.2024. у 10:00 Гимназија "Бора Станковић" дана: 1
бодова: 8
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Непосредно
01.06.2024. у 10:00 Пирот, ОШ "8. септембар" дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Непосредно
01.06.2024. у 11:00 Дом ученика средњих школа Вршац, Стевана Немање 9, Вршац дана: 1
бодова: 8
571 К2

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
01.06.2024. у 09:00 Основна школа „Свети Сава”, Рударска бб, Суботинац дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
01.06.2024. у 14:00 недеља: 2
бодова: 8
1125 К5, К11, К16

Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
02.06.2024. у 09:00 ПУ "Даница Јарамаз", ул. Чика Јовина бр.4, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
02.06.2024. у 10:00 Библиотека ,Влада Аксентијевић" Обреновац Милоша Обилића 182 дана: 1
бодова: 8
500 К2, К5

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Непосредно
02.06.2024. у 10:00 ПУ "Даница Јарамаз", Чика Јовина 4, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Електронски
03.06.2024. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
679 К2, К23

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
05.06.2024. у 14:00 Друштво учитеља Лајковац дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Електронски
05.06.2024. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
915 К2, К3

Републички семинар о настави физике

Непосредно
06.06.2024. у 09:00 Дивчибаре дана: 3
бодова: 24
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
06.06.2024. у 09:30 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд дана: 1
бодова: 8
915 К2, К3

Републички семинар о настави физике

Непосредно
06.06.2024. у 09:00 Дивчибаре дана: 3
бодова: 24
915 К2, К3

Републички семинар о настави физике

Непосредно
06.06.2024. у 09:00 Дивчибаре дана: 3
бодова: 24
915 К2, К3

Републички семинар о настави физике

Непосредно
06.06.2024. у 09:00 Дивчибаре дана: 3
бодова: 24
915 К2, К3

Републички семинар о настави физике

Непосредно
06.06.2024. у 09:00 Дивчибаре дана: 3
бодова: 24
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
06.06.2024. у 12:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Хајдучица дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
06.06.2024. у 11:00 Основна школа „Свети Сава”, 29. новембра 15, Београд (Врчин) дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Електронски
07.06.2024. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
07.06.2024. у 09:00 ОШ "Димитрије Туцовић", Јабучје дана: 1
бодова: 8
876 К5, К11, К16

Тематско/пројектно планирање у функцији интегрисаног приступа учењу

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Ражањ дана: 1
бодова: 8
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Непосредно
08.06.2024. у 10:00 Прва Обреновачка Основна Школа дана: 2
бодова: 16
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Основна школа „Павле Савић”, Косте Нађа 25, Београд дана: 1
бодова: 8
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Непосредно
08.06.2024. у 10:00 Основна школа "Душан Јерковић", Банатски Карловац дана: 2
бодова: 16
213 К4, К6, К9, К15, К20

Школа отворена родитељима 3 -

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
871 К5, К10

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Предшколска установа ,,Пионир" , ул. Вука Караџића 4, Јагодина дана: 1
бодова: 8
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд дана: 1
бодова: 8
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Ражањ дана: 1
бодова: 8
1106 К2, К23

Ваннаставне активности у Програмима наставе и учења

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 ОШ "Марија Бурсаћ", Милана Ракића 81, Београд дана: 1
бодова: 8
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Непосредно
08.06.2024. у 10:00 ОШ ''Сутјеска'', Задругарска 1, Земун дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 Пећинци дана: 1
бодова: 8
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
08.06.2024. у 10:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
788 К6, К9, К20

"И родитељи су важни"

Непосредно
08.06.2024. у 10:00 PU "Radosno detinjstvo" Novi Sad, vrtić "Različak", ulica Narodnog fronta 45 дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
08.06.2024. у 09:00 ПУ ``Baby Palace Anđela‚‚ Брегалничка 9, Београд дана: 2
бодова: 15
887 К6, К10

„Сви то смо ми –креирање различитих програма за децу предшколског узраста“

Непосредно
08.06.2024. у 08:00 Предшколска установа "Радост", улица Маршала Тита бб, Чока дана: 1
бодова: 8
750 К1, К18, К23

Увезивање и функционалност наставничке документације

Непосредно
15.06.2024. у 10:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 1
бодова: 8
879 К5, К11, К19

Употреба веб алата у предшколским установама

Непосредно
15.06.2024. у 10:00 Предшколска установа "Пионир" дана: 1
бодова: 8
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Непосредно
15.06.2024. у 10:30 Ужичка гимназија, Трг Светог Саве 6, Ужице дана: 1
бодова: 8
173 К3

Самопоуздање се гради и РУШИ од малена - односно како стварамо нарцисе а како срећну децу

Непосредно
15.06.2024. у 09:00 Veliko Laole дана: 1
бодова: 8
817 К7, К11

Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Непосредно
17.06.2024. у 09:00 Пећинци дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Непосредно
20.06.2024. у 09:00 МШ Даворин Јенко Београд дана: 1
бодова: 8
40 К3, К23

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
20.06.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Крушевац дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
22.06.2024. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад дана: 1
бодова: 8