Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
458

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Непосредно
19.01.2022. у 09:00 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, Палилула дана: 1
бодова: 8
584

Технике учења

Непосредно
19.01.2022. у 09:00 Основна школа ,,Мирослав Антић”, Црвено барјаче 6, Београд дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Непосредно
19.01.2022. у 10:00 Пирот, ОШ "Свети Сава" дана: 1
бодова: 8
599

УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО

Непосредно
19.01.2022. у 09:00 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
19.01.2022. у 09:00 Барајево, ОШ ''Кнез Сима Марковић'' дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
20.01.2022. у 09:00 ОШ ''Десанка Максимовић'', Зајечар, Доситејева 4 дана: 1
бодова: 8
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
20.01.2022. у 09:00 Голобок, См. Паланка, ОШ "Никола Тесла" дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
21.01.2022. у 10:00 ОШ ''Вук Караџић'' Кладово дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
21.01.2022. у 10:00 ОШ "Милена Павловић Барили", Београд, Палилула дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
21.01.2022. у 10:00 1. београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд дана: 2
бодова: 12
443

Изазови подучавања

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 ОШ " Краљ Александар I", Алексиначких рудара 22, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 ОШ " Краљ Александар I", Алексиначких рудара 22, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
422

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Основна школа "Јован Цвијић, Првомајска, Костолац дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића 90, Обреновац дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
21.01.2022. у 10:00 ОШ "Мша Живановић", Средњево, Средњево бб. Велико градиште дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 3
бодова: 24
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
21.01.2022. у 10:00 ОШ ,,Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 70 дана: 3
бодова: 20
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
21.01.2022. у 09:00 Основна школа "Мика Митровић" , Стевана Синђелића 1, Брезјак, Лозница дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 Online, Kruševac дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
22.01.2022. у 12:00 Балетска школа у Новом Саду, Булевар Цара Лазара бб дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 ОШ ,,20 октобар", Маршала Тита 271, Сивац дана: 1
бодова: 8
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 ОШ Браћа Барух, Београд, Деспота Ђурђа 2 дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
22.01.2022. у 10:00 ОШ "Душан Јерковић", Инђија дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 Основна школа ,,20 октобар”, Маршала Тита 271, Сивац дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
22.01.2022. у 10:00 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад дана: 2
бодова: 12
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Непосредно
22.01.2022. у 10:00 ОШ ,,Душан Даниловић",Радљево бб,Уб дана: 1
бодова: 8
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 Вртић ,,Новосађанче,, Ул.Бановић Страхиње бб, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
413

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном основношколском узрасту

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 ПУ DreamLand Карађорђева 14, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 ОШ "Сечењи Иштван" Суботица дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
22.01.2022. у 10:00 ОШ "Мша Живановић", Средњево, Средњево бб. Велико градиште дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
22.01.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
22.01.2022. у 11:00 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд дана: 2
бодова: 16
690

Учење уз нове медије

Непосредно
23.01.2022. у 09:00 Online, Kruševac дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
23.01.2022. у 09:00 МШ Јосиф Маринковић Крунска 8 дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
23.01.2022. у 09:00 ОШ "Стефан Немања", Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
23.01.2022. у 09:00 Спортска гимназија Спортиум дана: 2
бодова: 12
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
23.01.2022. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Непосредно
23.01.2022. у 10:00 Online, HR centar, Ресавска 48, Београд дана: 2
бодова: 16
299

Основе информационе безбедности

Електронски
24.01.2022. у 09:00 недеља: 2
бодова: 12
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
25.01.2022. у 12:00 ОШ "Десанка Максимовић", Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
1010

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Непосредно
26.01.2022. у 10:00 Копаоник, ЈАТ Апартмани дана: 3
бодова: 18
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Непосредно
28.01.2022. у 12:00 ОШ "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Београд дана: 2
бодова: 16
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
28.01.2022. у 09:00 Предшколска установа "Милица Ножица", Ваљево, Владе Даниловића 9 дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Online, Kruševac дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, Палилула дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 Средња занатска школа, Београд, Раковица дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Пу "Чукарица" Београд дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 1.група дана: 3
бодова: 24
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 2.група дана: 3
бодова: 24
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића Вељка 45, Београд дана: 2
бодова: 16
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Lazarevac дана: 1
бодова: 8
541

Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Кнић бб, Кнић дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад дана: 2
бодова: 12
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Ужице, Центар стручног усавршавања дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 ОШ "Јеврем Обреновић", Жике Поповића 20, Шабац дана: 2
бодова: 16
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Вртић ,,Бубамара,, Ул.Ченејска 50, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
659

Примена web 2.00 алата у образовању

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Zoom platforma online дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Predškolska ustanova "Bambi",Loznica,Generala Jurišića br.3 дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 Основна школа ,,Милоје Павловић" дана: 2
бодова: 16
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 Online, Kruševac дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 МШ Јосиф Маринковић Крунска 8 дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 Predškolska ustanova "Naše dete"Šabac,Centar za stručno usavršavanje Šabac,Nikole Tesle 1a. дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
31.01.2022. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
31.01.2022. у 12:00 Угоститељско - туристичка школа, Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
01.02.2022. у 09:00 МШ Војислав Вучковић, Кондина 6 дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
04.02.2022. у 09:00 МШ Војислав Вучковић, Кондина 6 дана: 1
бодова: 8
330

Програмирање наставних садржаја и наставног процеса

Електронски
05.02.2022. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 1.група дана: 3
бодова: 24
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд, 2.група дана: 3
бодова: 24
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Гимназија Краљево, Доситејева 44 дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ОШ Марија Бурсаћ, Београд, Милана Ракића 81 дана: 2
бодова: 16
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
05.02.2022. у 10:00 ОШ "Душан Јерковић", Инђија дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад дана: 2
бодова: 12
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Школа за основно и средње образовање "Радивој Поповић", Фрушкогорска 73, Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, Зајечар дана: 2
бодова: 16
1008

Примена модела активности у природи у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Технолошка школа, Драгољуба Јовановића 2, Параћин дана: 1
бодова: 8
744

Спортико Змај – јасле, подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Зајечар дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
07.02.2022. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
12.02.2022. у 10:00 ОШ,,Свети Сава"Пламетина дана: 2
бодова: 16
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
14.02.2022. у 10:00 ШОСО ''Видовдан'' Моше Пијаде 31, Бор дана: 1
бодова: 8