Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Гимназија Ивањица , 13.Септембар58, Ивањица дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" , 8. Српске ударне бригаде бр.1 , Трговиште дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Владимир Роловић", Омладинско шеталиште 10, Београд дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" , Јужноморавска бр.9 , Врање дана: 2
бодова: 16
937

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ЕТШ "Никола Тесла", Београд, Краљице Наталије 31 дана: 1
бодова: 8
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Музичка школа “Живорад Грбић“ Ваљево дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5 дана: 1
бодова: 8
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево дана: 1
бодова: 8
874

Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и интердисциплинарни приступ у настави

Непосредно
20.04.2019. у 12:00 OШ "Свети Сава", Рударска бб, Суботинац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група дана: 3
бодова: 24
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ"Франце Прешерн", Станка Пауновића 45, Београд дана: 2
бодова: 16
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ПУ Киндергарден, Таковска 45а, Београд дана: 2
бодова: 16
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ПУ "Невен" Прокупље дана: 2
бодова: 16
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Основна школа Вук Караџић Шилово дана: 1
бодова: 8
482

Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ПУ "Наша радост", Југословенска бб, Сурдулица дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Таковска 41, Београд дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ПУ''Милица Ножица'', вртић ''Видра'', Сувоборска бб Ваљево дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Београд, ООШ "Владислав Рибникар" дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ПУ "Чика Јова Змај",ул. Војводе Степе бр.15, Пирот дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац дана: 1
бодова: 8
228

МУЗЕЈ ШКОЛЕ У РЕДОВНОЈ И ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Основна школа "Старина Новак", Палилула, Београд дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Саве Ковачевића 69, Лесковац дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Краљ Петар Први" Краља Петра 7, Београд дана: 3
бодова: 24
861

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Непосредно
20.04.2019. у 10:30 Задужбина Илије М.Коларца, Студентски трг 5, Београд, енглески језик дана: 3
бодова: 24
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић",Нушићева 4, Звечан дана: 1
бодова: 8
891

Beyond English

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Ниш, ОШ "Чегар" дана: 1
бодова: 8
814

Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Основна школа "Владика Николај Велимировић", Сувоборска 48, Ваљево дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ ''Свети Сава'' Браће Спасојевића бб, Трстеник дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Медаковић 3, Београд дана: 1
бодова: 8
406

Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац дана: 1
бодова: 8
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање - Крушевац, Балканска 63, дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ПУ ”Наша радост”, Смедерево дана: 2
бодова: 16
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, Ниш дана: 2
бодова: 16
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
20.04.2019. у 10:30 Музичка школа "Коста Манојловић", Немањина 9, Земун дана: 1
бодова: 8
445

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Техничка школа, Мића Матовића бр. 2, Ивањица дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Средња школа "22. Октобар" Николе Тесле бр. 78 Жабаљ дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ОШ "Учитељ Таса" Рајићева 24 Ниш дана: 1
бодова: 8
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
20.04.2019. у 08:00 ОШ "Свети Сава", Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, Шабац дана: 1
бодова: 8
768

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 П.У. "Мачак Гарфилд", Војводе Влаховића 39, Београд дана: 1
бодова: 8
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 PU Savski Venac,vrtić Kraljica Jelena Anžujska,Višegradska 27,Beograd дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Марко Рајковић" Витина дана: 2
бодова: 16
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ПУ Пчелица, Ниш дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
20.04.2019. у 10:00 ПУ "Бамби" Параћин дана: 1
бодова: 8
693

„Учимо једни од других – хоризонтално учење”

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 lazarevac дана: 1
бодова: 8
657

Од игре до музичке композиције

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 pančevo дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Средња школа Гроцка, Ужичка 2, Гроцка дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милије Станојевића 10, Умка дана: 1
бодова: 8
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 Дом ученика средњих школа, Карађорђева 262, Краљево дана: 1
бодова: 8
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Алекса Шантић", Краља Петра Првог 9, Калуђерица, Београд дана: 2
бодова: 16
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 ОШ "Јово Курсула" дана: 1
бодова: 8
521

Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави

Непосредно
20.04.2019. у 09:00 OШ Стојан Новаковић дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 ОШ "Владимир Роловић", Омладинско шеталиште 10, Београд дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
21.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 Основна школа Вук Караџић Шилово дана: 1
бодова: 8
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 ОШ "Ђуро Стругар" Нови Београд дана: 2
бодова: 15
891

Beyond English

Непосредно
21.04.2019. у 10:00 Крушевац, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
108

Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Непосредно
21.04.2019. у 10:00 ОШ "Надежда Петровић" Улица 10.октобар бр.54 Велика Плана дана: 1
бодова: 8
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 ПУ Пчелица, Ниш дана: 1
бодова: 8
385

Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 ОШ "Ћирило и Методије" дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
21.04.2019. у 09:00 ОШ "Здравко Јовановић", Поћута дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
22.04.2019. у 09:00 Основна школа Вук Караџић Шилово дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
22.04.2019. у 12:00 ССШ "Милутин Бојић" , ул. 8. Септембра бб , Трговиште дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Непосредно
22.04.2019. у 12:00 ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац дана: 1
бодова: 8
758

„Предшколско дете и класична музика”

Непосредно
22.04.2019. у 09:00 Београд, ПУ "Раковица" дана: 2
бодова: 16
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
23.04.2019. у 09:00 ПУ "Детињство", вртић: "Мудра Сова", ул. Никола Тесла 47, Жабаљ дана: 3
бодова: 24
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
23.04.2019. у 10:00 ПУ "Полетарац" Оџаци, ул. Жарка Зрењанина дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
23.04.2019. у 12:00 ОШ "Иса Бајић", Лењинова 28, Кула дана: 3
бодова: 24
395

Искористи час

Непосредно
23.04.2019. у 09:00 ОШ "Паја Маргановић", Маршала Тита 89, Делиблато дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
23.04.2019. у 08:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" - Опово дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
23.04.2019. у 10:00 Гимназија "Михајло Пупин", ул. Николе Тесле 57, Ковачица дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
24.04.2019. у 09:00 "Влада Обрадовић - Камени" Пећинци дана: 1
бодова: 8
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Непосредно
24.04.2019. у 09:00 Техничка школа Смедерево дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
24.04.2019. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

Непосредно
25.04.2019. у 09:00 ПУ''Вера Гуцуња'' Спортска бб, Сомбор дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
25.04.2019. у 09:30 ОШ Драгомир Марковић, Луке Ивановића бр. 3, Крушевац дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
26.04.2019. у 09:00 Скупштина општина Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
27.04.2019. у 10:00 Економско-трговинска школа,Лоле Рибара 29,Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
27.04.2019. у 09:00 ОШ Десанка Максимовић, Доситејева бр. 4, Зајечар дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
27.04.2019. у 09:00 ОШ Десанка Максимовић, Доситејева бр. 4, Зајечар дана: 1
бодова: 8
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
29.04.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
29.04.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
29.04.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
30.04.2019. у 09:00 ОШ "Жика Поповић" Владимирци дана: 1
бодова: 8
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
03.05.2019. у 13:00 ПУ ''Петар Пан'', 13 јул бр.8, Ловћенац дана: 3
бодова: 22
672

Компас за учење

Непосредно
03.05.2019. у 09:00 ПУ "Влада Обрадовић Камени", Школска 6, Пећинци дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
04.05.2019. у 09:00 ОШ ''Трива Витасовић Лебарник'' Лаћарак дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
04.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
04.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
04.05.2019. у 09:00 Крагујевац дана: 3
бодова: 22
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
04.05.2019. у 09:00 Бољевац дана: 3
бодова: 22
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
04.05.2019. у 09:00 ОШ "Алекса Шантић", Краља Петра Првог 9, Калуђерица, Београд дана: 2
бодова: 16
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
07.05.2019. у 09:00 ОШ "Надежда Петровић" Луја Адамича 4, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Непосредно
09.05.2019. у 10:00 Beograd дана: 2
бодова: 16
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
09.05.2019. у 15:00 Основна школа "23 октобар" Сремски Карловци дана: 2
бодова: 10
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
10.05.2019. у 12:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
10.05.2019. у 12:00 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица бб, Општина Ваљево дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
10.05.2019. у 13:30 УГ ,,Тим Психокод", Београд, Краља Милутина 46 дана: 3
бодова: 20
865

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 Гимназија Лаза Костић, Ћирила и Методија, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" , Стубал бб, Стубал - Владичин Хан дана: 2
бодова: 16
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" , Трг Маршала Тита бр.1 Бајмок дана: 2
бодова: 16
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 ОШ "Јован Микић" ул. Саве Ковачевића бр. 16, Суботица дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанин", Маршала Тита 75, Банатско Ново Село дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", вртић Сунце, насеље Јелица Станивуковић 18, Шид дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац/Зајечар дана: 1
бодова: 8
792

Коридори Србије

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3 дана: 2
бодова: 16
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
11.05.2019. у 11:00 Економско-угоститељско школа " Вук Караџић" , Велика Плана дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 OШ Јанко Веселиновић - Црна Бара дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
891

Beyond English

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 Чачак, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ул. Марка Орешковића бр 1, ОШ "Огњен Прица", Колут, код Сомбора дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанин", Маршала Тита 75, Банатско Ново Село дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ДВ "Оаза", Батајнички друм 23, Београд. Земун дана: 1
бодова: 8
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 Oš”Moše Pijade”, Trg oslobodjenja br 2, Gudurica дана: 2
бодова: 16
886

Практична примена информационих технологија у настави страног језика

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Основна школа "Вук Караџић", Таковска 41, Београд дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ОШ "Соња Маринковић", Слободана Бурсаћа 7, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група дана: 3
бодова: 24
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 П.У. Бубамарица, Живка Петровића 43, Земун дана: 1
бодова: 8
807

Интерфејс, роботика и предузетништво у настави

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Основна школа "Јосиф Панчић" Пожешка бр. 52 Београд дана: 1
бодова: 8
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
929

Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 Eкономско трговинска школа Кула дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ЦСУ Крушевац дана: 1
бодова: 8
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Средња школа Звечан, Нушићева 7 дана: 1
бодова: 8
810

Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
562

Пројектно оријентисана настава

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Средња школа за информационе технологије дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 ПУ DREAMLAND, Карађорђева 24, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
11.05.2019. у 09:00 Асоцијација просветара Санџака, Нови Пазар дана: 2
бодова: 10
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
11.05.2019. у 10:00 ДУСШ “Бранково коло”, Епископа Висариона 3, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
891

Beyond English

Непосредно
12.05.2019. у 10:00 Пожаревац, Пожаревачка гимназија дана: 1
бодова: 8
403

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Непосредно
12.05.2019. у 09:00 OШ "Драгиша Мишовић" Чачак, Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
12.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
562

Пројектно оријентисана настава

Непосредно
12.05.2019. у 09:00 Средња школа за информационе технологије дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
12.05.2019. у 14:00 Гимназија "Нови Пазар", Нови Пазар дана: 2
бодова: 10
1013

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Електронски
13.05.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Непосредно
17.05.2019. у 12:00 ОШ "Јан Амос Коменски", Маршала Тита 102, Кулпин дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
17.05.2019. у 12:00 Техничка школа Косјерић дана: 2
бодова: 16
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
17.05.2019. у 12:00 ОШ "Свети Сава", Тозе Марковића 26, Стајићево дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 Гимназија Ивањица , 13.Септембар.58, Ивањица дана: 2
бодова: 16
879

Креативност у настави страних језика

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 ПУ'' Дечје царство'' Велика Плана дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Народног фронта 3, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава", Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 ОШ "Радомир Лазић", Милије Батинића 1, Азања дана: 1
бодова: 8
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3 дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 ОШ "Краљица Марија", Михаја Еминескуа 65, Овча дана: 1
бодова: 8
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 ПУ "Пахуљице",ул. Јосипа Панчића бб, Брус дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 Машинско- саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 Oсновна школа "Дринка Павловић" , Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
213

Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Соња Маринковић", Илије Бирчанина 70, 12000 Пожаревац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група дана: 3
бодова: 24
768

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 П.У. Бубамарица, Живка Петровића 43, Земун дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29, Шабац дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 ЦСУ Крушевац дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
18.05.2019. у 09:00 Средња школа "Свети Сава" Лозница дана: 2
бодова: 10
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
18.05.2019. у 10:00 ОШ "Вожд Карађорђе" Јаково дана: 1
бодова: 8
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
19.05.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
977

УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ: ИНОВАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРЕАТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ

Непосредно
19.05.2019. у 10:00 Лесковац дана: 1
бодова: 8