Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
517 К2, К23

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
03.12.2023. у 09:30 ОШ“ Емилија Остојић“ , Пожега дана: 1
бодова: 8
1090 К1, К23

Управљање разредом: изазови и решења

Непосредно
03.12.2023. у 09:30 ОШ " Браћа Стефановић" дана: 1
бодова: 8
8 К4

"Добра сарадња између родитеља и наставника"

Непосредно
03.12.2023. у 10:00 ОШ " Свети Сава" дана: 1
бодова: 8
593 К2, К17, К23

Међупредметне компетенције у креативној настави

Непосредно
03.12.2023. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Васе Мискина 47, Клек 23211 дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
03.12.2023. у 09:00 ПУ "Звездара", Београд дана: 1
бодова: 8
1114 К1, К23

Достигнућа младих у Србији - ДМуС

Непосредно
03.12.2023. у 10:00 Хотел Путник Ин, Палмира Тољатија 9, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
03.12.2023. у 09:00 Уметничка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш (Медијана) дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Непосредно
03.12.2023. у 09:00 Музичка школа "Стеван Мокрањац" Краљево дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Непосредно
03.12.2023. у 09:00 Земун дана: 1
бодова: 8
675 К2, К15, К19, К23

Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
452 К2

Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
716 К3, К23

Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21. век

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
940 К1

Савремени приступи наставном проучавању прозе

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
502 К2, К3, К7

Дигиталне приче и бајке

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
456 К2, К23

Oцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
489 К2

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
490 К2

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
698 К2, К18, К23

Припрема за час заснована на исходима

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
927 К2, К23

Књижевне радионице

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
891 К1, К5

Виртуелни хербаријум

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
814 К5, К11

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
485 К2

Водич за израду тестова знања

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
482 К2, К23

Видео лекције - савремено наставно средство

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
585 К2, К23

Креирање интерактивних видео лекција

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
893 К1, К2

Експерименти у настави

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
231 К3, К23

Водич кроз инклузивно образовање

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
484 К2, К5

Виртуелне образовне екскурзије

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
481 К2

Веб-алатима до формативне оцене

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
861 К5, К11, К23

Природни вртић

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1122 К2, К7, К23

Веб-алатима до интерактивне наставе

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
639 К2, К23

Образовни свет кроз иновативне игре

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
654 К4, К12, К15, К18, К23

Основе рада на интернету и обрада текста

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
725 К2, К12, К15, К18, К23

Рачунарске калкулације и слајд презентације

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
519 К2

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
556 К4, К23

Интернет учионица

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
506 К2

Дигитални угледни час

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Непосредно
04.12.2023. у 12:00 ОШ "Драгољуб Илић" Драчић дана: 1
бодова: 8
715 К2, К14, К23

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
04.12.2023. у 13:00 ОШ "Краљ Петар I" Војводе Путника бр. 1 Ниш дана: 1
бодова: 8
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Непосредно
04.12.2023. у 10:00 ПУ "Врачар", Београд дана: 2
бодова: 16
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1066 К1

Биомеханичка анализа моторичких тестова и водич кроз електронску обраду података

Електронски
04.12.2023. у 09:00 недеља: 2
бодова: 16
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
04.12.2023. у 09:00 ПУ "11 април", Нови Београд дана: 1
бодова: 8
488 К2, К23

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
640 К2

Обрнута учионица

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
417 К1

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
748 К2, К5, К21

У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
331 К3, К23

Грађанским васпитањем против опасности на интернету

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
592 К2, К5, К23

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1034 К1, К5

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Електронски
04.12.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Непосредно
05.12.2023. у 09:30 Гимназија Смедерево, Улица слободе бр. 3, Смедерево дана: 1
бодова: 8
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Непосредно
05.12.2023. у 12:00 ОШ "Драгољуб Илић" Драчић дана: 1
бодова: 8
743 К2, К14, К19, К23

Тестови и оцењивање

Непосредно
05.12.2023. у 13:00 ОШ "Краљ Петар I" Војводе Путника бр. 1 Ниш дана: 2
бодова: 16
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Непосредно
06.12.2023. у 10:00 ОШ Сретен Лазаревић, 194, Прилике дана: 1
бодова: 8
597 К2, К17, К23

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Непосредно
07.12.2023. у 10:00 Земун; ОШ "др Лазар Саватић" дана: 1
бодова: 8
254 К3

Механизми подршке образовању даровитих ученика

Непосредно
07.12.2023. у 12:00 Основна школа "иван Горан Ковачић" Суботица дана: 1
бодова: 8
222 К4, К6, К9, К15, К19, К23

„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Непосредно
07.12.2023. у 13:00 Основна школа "Радоје Домановић" Ниш дана: 1
бодова: 8
1054 К2, К3, К23

Психолошке технике за усавршавање јавног наступа и контрола треме

Непосредно
07.12.2023. у 09:00 Музичка школа " Марко Тајчевић" дана: 2
бодова: 16
538 К3, К17, К23

Изазови у мотивисању ученика за учење

Непосредно
08.12.2023. у 12:00 ОШ ''Мирко Томић'' Обреж дана: 1
бодова: 8
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Непосредно
08.12.2023. у 09:00 Средња машинска школа Нови Сад дана: 1
бодова: 8
571 К2

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
08.12.2023. у 13:00 ОШ „Цар Константин“, Великотрновска 4, Ниш (Медијана) дана: 1
бодова: 8
1090 К1, К23

Управљање разредом: изазови и решења

Непосредно
08.12.2023. у 10:00 Зрењанин; Градска кућа, Трг слободе 10 дана: 1
бодова: 8
545 К2, К17

Индивидуализација и диференцијација у настави

Непосредно
08.12.2023. у 12:00 Основна школа "Иван Горан Ковачић" Суботица дана: 1
бодова: 8
1059 К1

Сценско образовање и васпитање – драмска култура и култура говора

Непосредно
08.12.2023. у 10:00 Културни центар "Пећинци", Улица Слободана Бајића бр. 1 дана: 2
бодова: 16
321 К4, К23

Професионални СТРЕС – изазов и шанса за лични развој

Непосредно
08.12.2023. у 13:30 Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' , Лењинова 3, Путинци дана: 1
бодова: 8
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Непосредно
08.12.2023. у 12:00 Центар за стручно усавршавање, Ниш дана: 1
бодова: 8
457 К2

STEAM компетенције за децу 4.0 индустријске револуције

Непосредно
08.12.2023. у 09:00 Институт за модерно образовање дана: 1
бодова: 8
686 К2, К19, К23

Примена електронске педагошке свеске и портфолио наставника у музичким школама

Непосредно
08.12.2023. у 13:00 МШ "Марко Тајчевић", Лазаревац дана: 1
бодова: 8
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ОШ "Живадин Апостоловић" Трстеник дана: 2
бодова: 16
1027 К1

Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић" дана: 1
бодова: 8
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Гимназија, Неготин дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ПУ``Савски венац``, вртић ``Краљица Марија`` ул. Милоша Поцерца 6 дана: 2
бодова: 15
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ПУ``Савски венац``, вртић ``Краљица Марија`` ул. Милоша Поцерца 6 дана: 2
бодова: 15
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ПУ Лане, Гроцка дана: 2
бодова: 16
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ПУ Лане, Гроцка дана: 2
бодова: 16
1090 К1, К23

Управљање разредом: изазови и решења

Непосредно
09.12.2023. у 09:30 Зрењанин; Градска кућа, Трг слободе 10 дана: 1
бодова: 8
460 К4

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Економско трговинска школа дана: 1
бодова: 8
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ош "Бранко Радичевић" Бор ул.Моша Пијаде 31 дана: 1
бодова: 8
1012 К2, К3, К4, К17, К23

Благотворан утицај музике (у свакодневном раду) на осетљиву популацију свих узраста

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ШОМО "Стеван Мокрањац", Кнеза Лазара 1, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Економско-трговинска школа "Вук Караџић", Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
597 К2, К17, К23

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОШ "Иво Андрић" Будисава; Школска 3 дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
795 К5, К11

,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ПУ ,,Ратарска Капија“ , Краљево дана: 2
бодова: 16
872 К6, К10, К19

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Предшколска установа "Радосно детињство", вртић "Маслачак", Нови Сад, Народног фронта 42. дана: 1
бодова: 8
47 К4

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 дана: 1
бодова: 8
963 К2

Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ОШ "Витко и Света" Гаџин Хан дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
574 К2, К23

Квалитетно оцењивање – боља настава

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Средња машинска школа Нови Сад дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Београд Чукарица дана: 1
бодова: 8
663 К2, К5, К7, К19, К23

Педагошка документација није административни посао

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Основна школа "Душан Радовић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
761 К2, К19, К23

Успешан час зависи од нас

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОШ Иво Лола Рибар дана: 1
бодова: 8
774 К2, К19, К23

Формативно оцењивање

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ОШ "Жикица Дамњановић", Главашева 81 Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
630 К4, К18, К23

Наставник и четрдесеточасовна радна недеља - стручни органи, тимови и педагошки колегијум

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Основна школа "Ђуро Стругар" дана: 1
бодова: 8
419 К1

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Нови Сад - Основна школа "Жарко Зрењанин" дана: 1
бодова: 8
419 К1

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Нови Сад - Основна школа "Жарко Зрењанин" дана: 1
бодова: 8
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" АЛИБУНАР дана: 2
бодова: 16
72 К3

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице дана: 1
бодова: 8
793 К5, К11

"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ПУ "Радост", Чајетина, Књаза Милоша 6 дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево дана: 1
бодова: 8
939 К1

Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
939 К1

Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Основна школа „Васа Пелагић“, Милана Зечара 2, Београд дана: 1
бодова: 8
496 К2, К14, К23

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Основна школа "Моша Пијаде", Бачко Ново Село, Вука Караџића 14 дана: 2
бодова: 16
496 К2, К14, К23

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 медицинска школа "Стевица Јовановић", Панчево, Пастерова 2 дана: 2
бодова: 16
697 К2

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Медицинска школа, Eпископа Никифора Максимовића 8, Чачак дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6, Београд дана: 3
бодова: 24
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Пирот дана: 1
бодова: 8
1016 К1, К23

Дигитална музичка писменост (програм се пријављује као део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Музичка школа "Стеван Христић" Краља Петра Првог 175, Младеновац дана: 1
бодова: 8
854 К5, К9, К11

ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
785 К2, К5, К11, К23

Читалачки почеци и Алго модел обуке

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Нови Београд, вртић "Бубамарин лет", Јурија Гагарина 153 а дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОШ "Петар Петровић Његош", Београд, Ресавска 61 дана: 1
бодова: 8
249 К2, К17, К23

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Нови Сад, Основна школа "Соња Маринковић", Пушкинова 28 дана: 2
бодова: 16
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
09.12.2023. у 08:30 СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА БЕОГРАД ( НОВИ БЕОГРАД ) дана: 1
бодова: 8
834 К5, К11, К16

НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 Етно село Сунчев брег, Вучковица дана: 2
бодова: 16
834 К5, К11, К16

НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 Обреновац дана: 2
бодова: 16
547 К2, К23

Индивидуализација – кључ подучавања и развоја свих ученика

Непосредно
09.12.2023. у 08:00 ОШ "22.децембар", Доња Трепча дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОШ "Коста Ђукић", Младеновац, Краља Петра Првог 339 дана: 1
бодова: 8
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОСНОВНА ШКОЛА "ЈАН ЧАЈАК", СЛАДКОВИЧОВА 2, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
09.12.2023. у 09:00 ОШ "Васа Чарапић", Авалска 48а, Бели Поток дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Непосредно
09.12.2023. у 10:00 ОШ "Лазар Станојевић" Ратари дана: 1
бодова: 8
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 Пирот дана: 1
бодова: 8
47 К4

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 Центaр за струно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 ПУ "Бошко Буха", Инђија дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 ош"Бранко Радичевић" Бор ул.Моша Пијаде 31 дана: 1
бодова: 8
669 К2, К3, К4, К18, К23

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Непосредно
10.12.2023. у 10:00 ОШ "Јован Стерија Поповић", Жарко Зрењанина 114, Вршац дана: 1
бодова: 8
515 К2, К3, К23

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Непосредно
10.12.2023. у 10:00 OS ,,Jovan Serbanovic" Krepoljin дана: 1
бодова: 8
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 ОШ "Георги Димитров", Иво Лола Рибар, Босилеград дана: 1
бодова: 8
879 К5, К11, К19

Употреба веб алата у предшколским установама

Непосредно
10.12.2023. у 10:00 ПУ "Буцко" , Соко Бања дана: 1
бодова: 8
633 К2, К19, К23

Наставник креатор сопствене праксе - носилац самовредновања

Непосредно
10.12.2023. у 09:00 Угоститељско туристичка школа Чајетина, ул. Сердара Мићића дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
11.12.2023. у 11:30 ПУ ``Врачар`` вртић ``Бисер``, Светозара Марковића 16-18 дана: 2
бодова: 15
669 К2, К3, К4, К18, К23

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Непосредно
11.12.2023. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић", Жарко Зрењанина 114, Вршац дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Електронски
11.12.2023. у 08:00 недеља: 4
бодова: 32
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Непосредно
11.12.2023. у 09:30 ОШ "13. октобар”, Ул. Алексе Шантића бб, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
511 К2, К23

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
11.12.2023. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
728 К2

Савремена интерактивна настава

Електронски
12.12.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Непосредно
12.12.2023. у 10:00 Медицинска школа, Грачаница бб, Грачаница (измештена из Приштине) дана: 1
бодова: 8
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Непосредно
12.12.2023. у 09:00 Природњачки музеј у Овчар бањи дана: 1
бодова: 8
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
12.12.2023. у 09:00 Гимназија Босилеград дана: 1
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
12.12.2023. у 09:00 Основна школа "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељевa дана: 1