Квиз софтвери у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1215

да

Удружење васпитача Војводине

Радмила Петровић 0646422642 petrovicradmila57@yahoo.com

Предраг Пртљага, Весна Радовановић

Ивана Ђорђев, Весна Радовановић, Предраг Пртљага

П6

К1, К4

Оспособљавање и унапређивање компетенција васпитача за примену информационо комуникационих технологија у свакодневном васпитно-образовном раду.

Упознати учеснике са истраживањима који указују на потребу и значај употребе дигиталних алата и софтвера у предшколском васпитању и образовању. Унапредити знања и вештине учесника за коришћење информационо комуникационих технологија у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста. Упознати учеснике програма са могућностима, начином рада, предностима и недостацима употребе квиз софтвера. Оспособити учеснике програма за коришћење квиз софтвера у функцији реализације и развијања програма.

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи.

Значај континуираног унапређивања дигиталних вештина у савременом контексту. Квиз софтвери. Квиз софтвери за децу предшколског узраста. Квиз софтвери – тест и утисци полазника. Квиз софтвери – предности и недостаци; закључни осврт

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

румунски

српски

да

2500,00 динара – цена укључује: надокнаду за реализаторе и израду сертификата. Напомена: У току трајања пројекта KEY, учесници пројекта су ослобођени плаћања.