Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Непосредно
20.03.2019. у 09:00 Ниш дана: 1
бодова: 8
921

Организација наставе у наставној бази

Непосредно
20.03.2019. у 10:00 Медицинска школа Приштина-Грачаница дана: 1
бодова: 8
540

Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте

Непосредно
20.03.2019. у 12:00 ОШ "Веселин Маслеша", Београд дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
20.03.2019. у 10:00 Предшколска установа „Наше дете“ Шабац дана: 2
бодова: 16
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Непосредно
20.03.2019. у 09:00 Регионални центар Ниш дана: 1
бодова: 8
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Непосредно
21.03.2019. у 09:00 Ниш,вртић Бамби Булевар Немањица бб дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
21.03.2019. у 13:00 Ниш, ОШ "Свети Сава" дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
22.03.2019. у 12:00 ОШ " Али Бекташи" - Несалце бб , Бујановац дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
22.03.2019. у 10:00 Предшколска установа "Буцко" Соко Бања дана: 3
бодова: 24
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
22.03.2019. у 10:00 Гимназија "Руђер Бошковић", Кнеза Вишеслава17, Београд дана: 3
бодова: 24
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
22.03.2019. у 14:00 "Прва основна школа" Ваљево дана: 1
бодова: 8
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Непосредно
22.03.2019. у 09:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика , Нови Сад дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
22.03.2019. у 11:00 Куршумлијско-подујевска гимназија; Карађорђева 2 Куршумлија дана: 2
бодова: 16
788

Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву

Непосредно
22.03.2019. у 09:00 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 62, Београд дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
22.03.2019. у 14:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб, Ниш дана: 3
бодова: 20
960

Теорија музике – практичан приступ

Непосредно
22.03.2019. у 09:00 MŠ "Petar Konjović", Sombor дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
22.03.2019. у 12:00 ПУ "Цветић" Петроварадин дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
22.03.2019. у 13:00 Пирот, ОШ "8. септембар" дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
22.03.2019. у 11:00 ПУ "Радосно детињство", вртић Новосађанче, Бановић Страхиње бб, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Гимназија Ивањица , 13. Септембар 58, Ивањица дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Гимназија "Вук Караџић", Лозница дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ "Стојан Живковић Столе", Трњане бб, Трњане дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд дана: 1
бодова: 8
804

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ "Дуле Караклајић", Лазаревац дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Основна и средња школа "Мара Мандић" , Цара Душана 34, Панчево дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Ниш дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац бб/Зајечар дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, БЕОГРАД дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Прва обреновачка основна школа, Обреновац Милоша Обреновића 169 дана: 2
бодова: 16
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/5 дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб, Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
528

Пажња као предуслов успешне наставе

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
457

ИНФОРМАТИЧКЕ МРВИЦЕ

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
821

Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
861

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Непосредно
23.03.2019. у 10:30 Zadužbina Ilije M.Kolarca, Studentski trg 5, Beograd дана: 3
бодова: 24
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ "Свети владика Николај" Брадарац, Светосавска бб дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Београд, ОШ "Владислав Рибникар" дана: 1
бодова: 8
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Правно-пословна школа,Светогорска 48,Београд дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Вршац, ПУ "Чаролија" дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Despotovac,PU Rada Miljkovic дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ПУ "Зрењанин" вртић "Бамби", Вељка Влаховића бб, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Левосоје дана: 1
бодова: 8
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 СШ "Вук Караџић", Гимназијска 2, Сечањ дана: 1
бодова: 8
1003

Стратегије за превенцију гојазности и неактивности код деце – примена иновативних метода у настави физичког васпитања.

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" , ул. Зетска 55, 18000 Ниш дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
23.03.2019. у 10:30 Vladicin Han, PU Pcelica дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Параћин, ПУ''Бамби'', Николе Пашића 33 дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Предшколска установа "Анђелка Ђурић", Бела Црква, ул. 1.октобар бб дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Вртић "Новосађанче", Бановић Страхиње бб дана: 2
бодова: 16
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд дана: 1
бодова: 8
987

Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Мерошина, ОШ "Јастребачки партизани" дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Мерошина, ОШ "Јастребачки партизани" дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Невен, Вука Караџића 34, Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
947

Методика наставе ритма

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 MŠ "Petar Konjović", Sombor дана: 1
бодова: 8
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Предшколска установа "Моје чедо" Дубровачка 30, Земун дана: 2
бодова: 15
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ПУ "Н. Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
309

Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ Вук Караџић, ул.Генерала Живковића, Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ ''Јан Чајак'', Сладковичева 2, Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ППУ"Дечији осмех", ул: Војвођанска 448 а, Сурчин дана: 2
бодова: 15
443

Изазови подучавања

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ " Стеван Чоловић ", Браће Михајловић 8, Ариље дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 Ваљевска гимназија дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ "Милинко Кушић", 13. септембар 54, Ивањица дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево дана: 2
бодова: 16
787

Екологиши се

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац дана: 1
бодова: 8
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ПУ "Вукица Митровић" Лсковац, Косте Абрашевића б.б. дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика, Царице Милице 2, Футог дана: 1
бодова: 8
769

Наше јасле и вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ПУ "Дечји чаробни свет" Петра Лековића 24а, Београд дана: 3
бодова: 22
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
23.03.2019. у 09:00 ОШ "Јово Курсула" дана: 1
бодова: 8
351

Математика у малом…

Непосредно
23.03.2019. у 10:00 ОШ "Стеван Чоловић" Браће Михајловић, Ариље дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 Балетска школа, Нови Сад, Јеврејска 7 дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 ПУ "Зрењанин" вртић "Бамби", Вељка Влаховића бб, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
587

Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 Вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање дана: 1
бодова: 8
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Непосредно
24.03.2019. у 10:00 Техничка школа, Мића Матовића бр. 2, Ивањица дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

Непосредно
24.03.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 OШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац дана: 1
бодова: 8
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
24.03.2019. у 10:00 Техничка школа "Mихаило Петровић Алас",Лоле Рибара 29,Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
458

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Непосредно
24.03.2019. у 10:00 Вршац, ОШ "Олга Петров Радишић" дана: 1
бодова: 8
312

Имплементација софтвера ActivInspire у образовању и васпитању

Непосредно
24.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Ул. Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
24.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
288

Видео материјали у настави (основи дигиталне видео монтаже)

Електронски
25.03.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
300

Претраживање и чување података на Интернету

Електронски
25.03.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
285

Photoshop етиде – почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2

Електронски
25.03.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

Непосредно
25.03.2019. у 12:00 ПУ"Дуга", Аранђеловац, Вртић"Дуга", ул: Војводе путника бр.9 дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
25.03.2019. у 12:00 Угоститељско-туристичка школа, Мајаковског бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
26.03.2019. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
27.03.2019. у 10:00 Угљаре, Косово Поље, општина Грачаница, ПУ "Наша радост" дана: 1
бодова: 8
439

еТвининиг за почетнике – први кораци

Непосредно
28.03.2019. у 10:00 OŠ Vuk Kardžić, Kraljevo дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
28.03.2019. у 10:00 Угљаре, Косово Поље, општина Грачаница, ПУ "Наша радост" дана: 1
бодова: 8
279

Технике израде маске за обичајно обредне поворке – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Непосредно
28.03.2019. у 10:00 ОШ Ђорђе Јовановић Селевац дана: 1
бодова: 8
785

Еволуциона теорија у пракси

Непосредно
29.03.2019. у 09:00 Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad дана: 2
бодова: 16
461

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави

Непосредно
29.03.2019. у 09:00 ОШ „Вук Караџић“, Краљево дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.03.2019. у 12:00 ОШ "Георги Димитров" ул. Иво Лоле Рибара бб, Босилеград дана: 3
бодова: 24
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Непосредно
29.03.2019. у 12:00 Медицинска школа "7.април", Војводе Книћанина 1, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
29.03.2019. у 13:30 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 дана: 3
бодова: 20
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
29.03.2019. у 09:00 ОШ "Сутјеска", Задругарска 1, Земун дана: 2
бодова: 16
662

Растимо уз плес

Непосредно
29.03.2019. у 16:00 Тутин , ПУ " Хабиба Сточевић " , 7.јула 16 дана: 3
бодова: 20
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
29.03.2019. у 12:00 Грађевинска школа "Неимар", Београдска 18, Ниш дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Краљ Петар Први", Краља Петра 7, Београд дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Зрењанин, Хемијско-прехрамбена и текстилна школа "Урош Предић" дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Браћа Стефановић", Ђуре Рашкова 70, Неузина дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Основна школа "Свети Сава" Руменка дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање , Балканска 63, 5. спрат, Крушевац дана: 1
бодова: 8
755

„Кад се лутка у сцену утка”

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд дана: 3
бодова: 24
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана, Чачак дана: 1
бодова: 8
973

Музичка култура и модерне технологије

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана, Чачак дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић", Цара Душана 143, Земун дана: 2
бодова: 16
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Београд, Масарикова 5, Београђанка(улаз из улице Краља Милана) дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Стевица Јовановић", Браће Јовановић 75 Панчево дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Гроцка,ПУ "Лане" дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ " Север Ђуркић" Бечеј дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ "Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква дана: 1
бодова: 8
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
30.03.2019. у 11:00 Ћуприја, ПУ''Дечја радост'', Брегалничка бб дана: 3
бодова: 22
883

Особености ефикасних дидактичких интервенција с циљем развоја компетенцијa ученика италијанског као страног језика

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 2
бодова: 12
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ ''Драган Ђоковић Уча'' Лађевци (Краљево) дана: 2
бодова: 16
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Вртић "Калимеро", Драгише Брашована 16 дана: 2
бодова: 16
454

Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом” као наставни и ваннаставни модел рада

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Предшколска установа "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд дана: 2
бодова: 16
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ ''Десанка Максимовић'' - Чокот (Ниш) дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Борислав Пекић" Нови Београд, Данила Лекића Шпанца 27 дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
30.03.2019. у 12:00 ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде 6, Бор дана: 2
бодова: 16
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
521

Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Зуботехничка школа, Станка Враза 63, Београд дана: 1
бодова: 8
910

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Biznis inkubator Kruševac, Jasički put 9A, Kruševac дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид дана: 2
бодова: 16
478

Кроз практичан рад до функционалног знања

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Шумарска школа, Карађорђева 266, Краљево дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Гимназија "Светозар Марковић" , ул. Сурдуличких мученика бб, Сурдулица дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ "Чаки Лајош" , ул. Моша Пијаде бр. 9, Бачка Топола дана: 2
бодова: 16
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

Непосредно
30.03.2019. у 09:30 ПУ "Пахуљице", ул. Јосипа Панчића бб, Брус дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник дана: 1
бодова: 8
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врба дана: 1
бодова: 8
280

„Квизирација – учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије” – Модул 1

Непосредно
30.03.2019. у 08:00 Цара Душана 11, Чачак дана: 3
бодова: 24
860

Вредновање и евалуација у настави страних језика

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Основна школа "Светозар Марковић" дана: 1
бодова: 8
928

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Техничка школа, Ул. Косте Абрашевића1, Ваљево дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ "IV Краљевачки батаљон" Олге Јовичић бр 1 36000 Краљево дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Техничка школа "Михајло Пупин", Цара Душана 2, Инђија дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 Средња школа Никола Тесла - Баточина дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Београд, Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88 дана: 2
бодова: 16
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 ОСНОВНА ШКОЛА "МАЈУР", Светог Саве бр. 4 дана: 2
бодова: 10
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Прва основна школа краља Петра II, Димитрија Туцовића 171, Ужице дана: 3
бодова: 24
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ПУ "Ђулићи" Зајечар,Насеље Краљевица дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ "Јован Поповић", Балканска 56, Крушевац дана: 1
бодова: 8
703

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 вртић "ЗЕКА", улица Ивана Штагљаса 3 Обреновац дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Основна школа "4 Октобар" ЈНА бр. 2 Војвода Степа дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Средња школа Архимед Љубостињска 2, Београд (Врачар) дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
30.03.2019. у 09:00 Poljoprivredna skola, POZEGA дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ ,,Доситеј Обрадовић", Братства јединства14, Опово дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
30.03.2019. у 10:00 ОШ ,,Доситеј Обрадовић", Братства јединства14, Опово дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
31.03.2019. у 09:00 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
31.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана, Чачак дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
31.03.2019. у 09:00 Основна школа "IV краљевачки батаљон" Краљево дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
31.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", вртић Свитац, Стојана Новаковића бб, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
31.03.2019. у 10:00 ОШ ''Десанка Максимовић'' - Чокот (Ниш) дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
31.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
31.03.2019. у 10:00 Гимназија Лебане, ул. Цара Душана 78, Лебане дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
31.03.2019. у 09:00 ОШ "Светозар Марковић" Сјеница дана: 1
бодова: 8
278

Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно средство у настави

Непосредно
31.03.2019. у 10:00 Простор Фондације "Фонд Б92" , Максима Горког 17а, Beograd дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
31.03.2019. у 10:00 ОШ ,,Карађорђе", Топола, Мије Тодоровића 8 дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
05.04.2019. у 12:00 ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић Трипић 2, Батајница дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
05.04.2019. у 13:00 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Стопања бб дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
05.04.2019. у 12:00 ОШ ''Лела Поповић'' Миљковац - Црвени крст (Ниш) дана: 3
бодова: 24
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Непосредно
05.04.2019. у 09:00 Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак", Руски Крстур дана: 3
бодова: 24
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" , Доњи Стајевац бб, Трговиште дана: 2
бодова: 16
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 СТАРТИТ ЦЕНТАР, Мике Антића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
348

Интерактивна графика у математици и сродним наукама

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 П.У. "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11, Краљево дана: 1
бодова: 8
600

Учимо да учимо

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 2
бодова: 13
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана, Чачак дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Београд,ПУ "Звездара" дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ПУ ''Ужице'' дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ ''Јосиф Маринковић'', Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ ''Младост'', Железничка бр.26, Врњци дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ "Коле Рашић" Васе Чарапића 8 б Ниш дана: 1
бодова: 8
819

Смиље и босиље – инспирација за мултидисциплинарне часове

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Десета гимназија Михајло Пупин дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ ''Јован Дучић'', Роћевићи бб, Краљево дана: 1
бодова: 8
874

Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и интердисциплинарни приступ у настави

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава", Рударска бб, Суботинац дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ПУ "Полетарац" депанданс "Слончић, ,Барајево дана: 2
бодова: 16
39

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 Балетска школа "Димитрије Парлић", Жарка Зрењанина 25, Панчево дана: 2
бодова: 16
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ "25. Мај" Делимеђе, Тутин дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка дана: 1
бодова: 8
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ "Алекса Шантић", Краља Петра Првог 9, Калуђерица, Београд дана: 2
бодова: 16
797

Практикум из молекуларне биологије

Непосредно
06.04.2019. у 11:00 Департман за биологију и екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду. Пријава за семинар путем линка: https://goo.gl/forms/MEV4O6Nnxto8VpR02 дана: 2
бодова: 16
658

Песма као играчка и дидактичко средство

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 PU "Dobra vila", Petefi Šandora 153, Novi Sad дана: 3
бодова: 16
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ "Јајинци", Илије Петровића 12, Јајинци дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 OШ "Јајинци", Илије Петровића 12, Јајинци дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник дана: 2
бодова: 12
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 OŠ "Despot Stefan Lazarević" , ulica Mome Dimića br 2, Beograd дана: 2
бодова: 16
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Непосредно
06.04.2019. у 10:00 Чачак, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Бујановац дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Бујановац дана: 1
бодова: 8
422

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Економско трговинска машинска школа Кучево дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Музичка школа "Коста Манојловић" - Земун дана: 2
бодова: 16
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Доситејева 3, Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Основна школа "Филип Кљајић Фића", Београд дана: 1
бодова: 8
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
06.04.2019. у 09:00 Предшколска установа Златокоса, Булевар маршала Толбухина 46, Београд дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
07.04.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
07.04.2019. у 10:00 ОШ "25. Мај" Делимеђе, Тутин дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
07.04.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
08.04.2019. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
08.04.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
12.04.2019. у 10:00 Средња школа "Краљица Јелена", Рашка дана: 3
бодова: 24
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
13.04.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
357

Новосадски математички семинар

Непосредно
13.04.2019. у 09:00 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovica 4. дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
13.04.2019. у 10:00 ПУ "Паша и Наташа", Нова Варош, Солунска бб дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
13.04.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске Комуне бб дана: 1
бодова: 8
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
13.04.2019. у 10:00 OŠ “ Moša Pijade” , Trg oslobodjenja br 2, Gudurica дана: 2
бодова: 16
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
13.04.2019. у 09:00 ПУ ''Полетарац'' Жагубица Хомољска бб дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно