Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 ОШ "Војвода Радомир Путник" , Џеп бб , Џеп - Владичин Хан дана: 2
бодова: 16
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 ОШ "Дуле Караклајић". Лазаревац дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 ОШ "Иван Горан Ковачић", Војводе Бране 18а, Београд дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5 дана: 1
бодова: 8
832

РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА Иновативне методе, концепти креативне корелације и актуелности света басне

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 Београд, Фондација "Задужбина Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 ОШ "Чегар" Школска бб Ниш дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 Гимназија, Зајечар дана: 1
бодова: 8
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 ОШ "Сремски фронт" Шид дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост", Суботица, вртић "Санда Марјановић", Пазинска бр. 4 дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 ПУ Паметница дипломат, Кнеза Вишеслава 44 дана: 2
бодова: 16
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић", Цара Душана 34, Панчево дана: 2
бодова: 16
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг Рудара бб , Алексиначки Рудник дана: 1
бодова: 8
541

Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе

Непосредно
19.01.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој Смедерево дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
19.01.2019. у 11:00 Зрењанин, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Непосредно
19.01.2019. у 09:00 Шид дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
20.01.2019. у 09:00 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2 дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
20.01.2019. у 09:00 Техничка школа Тутин дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
20.01.2019. у 10:00 Гимназија "Светозар Марковић", Слободана Пенезића Крцуна 1, Јагодина дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
21.01.2019. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Непосредно
21.01.2019. у 10:00 Хотел "Праг", Краљице Наталије 27, 11000 Београд дана: 3
бодова: 18
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

Непосредно
22.01.2019. у 12:00 ПУ"Др Сима Милошевић", Вртић Оаза, Батајнички друм 23, Београд - Земун дана: 1
бодова: 8
965

Хеуристичке методе у читању музичког дела

Непосредно
23.01.2019. у 10:00 Muzička škola "Kosta Manojlović", Nemanjina 9, Zemun, Beograd дана: 2
бодова: 16
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Непосредно
24.01.2019. у 10:00 Хотел "88 соба", Таковска 49, 11000 Београд дана: 3
бодова: 18
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
25.01.2019. у 10:00 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
25.01.2019. у 10:00 ПУ - дечији вртић "Маштоленд", Радничка 18, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
25.01.2019. у 09:00 Економска школа Ужице дана: 1
бодова: 8
662

Растимо уз плес

Непосредно
25.01.2019. у 17:00 Предшколска установа " Хабиба Сточевић " , Тутин дана: 3
бодова: 20
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
25.01.2019. у 11:00 ОШ Иво Андрић - Раковица дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
26.01.2019. у 10:00 ОШ Север Ћуркић-Бечеј дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Клек, ОШ "Јован Дучић" Васе Мишкина бб дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд дана: 3
бодова: 24
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
26.01.2019. у 10:00 ОШ"Иво Андрић"Бранка Бјеговића бб Ниш дана: 1
бодова: 8
506

Наставник – кључни фактор успешне наставе

Непосредно
26.01.2019. у 08:00 Средња школа у Бабушници, Бабушница дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Шеста београдска гимназија дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
26.01.2019. у 10:00 Сента , Музичка школа ''Стеван Мокрањац'' дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Основна школа Вук Караџић Крушевац дана: 1
бодова: 8
711

Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Креативни центар, ул. Градиштанска 8, Београд дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
26.01.2019. у 09:30 Предшколска установа Студио за децу Змај, Београд, Османа Ђикића бр. 18 дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
26.01.2019. у 10:00 ПУ "8. септембар" Димитровград дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Oсновна школа "Ђура Јакшић", Ковин, ЈНА 34 дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 ОШ " Светозар Марковић" Сјеница дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Основна школа "4 Октобар" ЈНА бр. 2 Војвода Степа дана: 2
бодова: 16
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Техничка школа Београд, Булевар војводе Путника 7 дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Oсновна школа Нада Поповић Крушевац дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 Univerzitet Edukons дана: 2
бодова: 10
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
26.01.2019. у 10:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
26.01.2019. у 09:00 ППУ "Наш вртић", ул.Рајка Митића 14, Београд дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
27.01.2019. у 09:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
27.01.2019. у 10:00 Novi Pazar, Škola za dizajn tekstila i kože, Vuka Karadzića bb дана: 2
бодова: 16
286

Администрација рачунарских система – Windows Server 2016

Електронски
28.01.2019. у 10:00 недеља: 3
бодова: 24
305

Школа будућности: Креативне лекције

Електронски
28.01.2019. у 11:00 недеља: 4
бодова: 22
296

Нова е-школа

Електронски
28.01.2019. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
28.01.2019. у 10:00 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот дана: 2
бодова: 16
321

МУЛТИМЕДИЈА КАО ПОКРЕТАЧ АКТИВНОГ УЧЕЊА

Електронски
28.01.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
28.01.2019. у 09:00 ЗЕМУН,ВРТИЋ ОАЗА,ПУ "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ" дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
30.01.2019. у 10:00 Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд (Стари Град) дана: 1
бодова: 8
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
30.01.2019. у 14:00 ОШ "Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
31.01.2019. у 10:00 Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд (Стари Град) дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
31.01.2019. у 11:00 ОШ "Вера Радосављевић"; Јована Јовановића Змаја бб Неготин дана: 2
бодова: 16
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 Прва Београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд дана: 2
бодова: 16
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 ОШ "Јован Цвијић", Сирча дана: 1
бодова: 8
304

Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице дана: 2
бодова: 16
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Гимназија "9 мај" , Јеронимова бр.18 ,Ниш дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
01.02.2019. у 12:00 ОШ "Иван Милутиновић" , Вишњица, Палилула дана: 3
бодова: 24
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић", Илије Бирчанина 70, Пожаревац дана: 3
бодова: 24
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 Београд, ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24 дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
01.02.2019. у 12:00 ОШ "Иван Гундулић" , Нови Београд дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 ОШ "Јанко Катић", Сопот дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Младеновац, Краља Петра I 175, Музичка школа''Стевана Христић'' дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 ОШ Јован Курсула - Варварин дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Средња стручна школа "Душан Тривунац Драгош", Сврљиг дана: 1
бодова: 8
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 Економска школа Пирот, Таковска 24, Пирот дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 Основна школа Бранко Радичевић Крушевац дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 ОШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88, Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 ОШ "Коста Абрашевић", Железник, Београд, Милорада Јанковића Доце 34 дана: 2
бодова: 16
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Лоле Рибара 12, Књажевац дана: 1
бодова: 8
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 ОШ "Рада Шубакић", Гружа дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
01.02.2019. у 14:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ дана: 3
бодова: 20
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 OŠ "Vladimir Nazor" дана: 2
бодова: 10
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд дана: 3
бодова: 24
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 ОШ "Цана Марјановић", Бате Мирковић 23, Раља дана: 1
бодова: 8
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
01.02.2019. у 11:00 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 МШ ''Станислав Бинички'' Сењачка 31, Београд дана: 1
бодова: 8
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 ОШ " Јосиф Панчић" дана: 2
бодова: 16
898

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

Непосредно
01.02.2019. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Пожаревац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
01.02.2019. у 10:00 Средња школа "Драгачево", Републике бб, Гуча дана: 1
бодова: 8
1005

Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" , Боре Станковића бр.40 , Владичин Хан дана: 2
бодова: 16
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 Сурчин дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 Добановци дана: 1
бодова: 8
865

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 Гимназија Лаза Костић, Ћирила и Методија, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ "Душан Вукасовић Диоген" , ул. Маршала Тита бр.1 , Купиново - Пећинци дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ "Лаза Костић", Ковиљ дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 БЕОГРАД,ЧУКАРИЦА дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ "Душан Томашевић Ћирко", Велика Жупа, Пријепоље дана: 2
бодова: 16
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
783

Демонстрациони огледи и екперименталне вежбе из физике за наставнике у основним и средњим школама

Непосредно
02.02.2019. у 10:10 Физички факултет, цара Душана 13, 2. спрат, Београд дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 Основна школа "Радојка Лакић", Београд, Др Александра Костића, бр. 1-7 дана: 2
бодова: 16
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 ОШ "Јанко Катић", ул. Космајска 153, Рогача дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ПУ Љубица Вребалов, Пожаревац, Дрварска бб дана: 2
бодова: 16
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ "Жарко Зрењанин" Бела Црква дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 Основна школа "Свети Сава" Руменка дана: 1
бодова: 8
716

МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ – РАЗВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 П.У."Љубица Вребалов", вртић "Невен", Сопотска улица бр. 2, Пожаревац дана: 2
бодова: 16
341

Уређивање школског сајта и блога коришћењем алата, софтвера и метода савремених медија

Електронски
02.02.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 ОШ ''Јован Поповић'', Маријане Грегоран 62, Београд дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 Предшколска установа "Полетарац", Гордана Тодоровић бб, Сврљиг дана: 1
бодова: 8
1006

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 ОШ "Иван Горан Ковачић", улица Максима Горког 29 , Суботица дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28/II, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
02.02.2019. у 09:00 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд дана: 3
бодова: 24
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ " Милета Протић" Товаришево дана: 2
бодова: 16
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
02.02.2019. у 10:00 ОШ "Жарко Зрењанин" Бела Црква дана: 1
бодова: 8
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
03.02.2019. у 09:00 СТАРТИТ ЦЕНТАР, Мике Антића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
03.02.2019. у 09:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 Машинска школа "Радоје Дакић" Раковица дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 Машинска школа "Радоје Дакић" Раковица дана: 3
бодова: 24
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Бадовинци дана: 2
бодова: 16
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Српских владара 111, Пирот дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Основна школа "Вељко Дугошевић" Милана Ракића 41Београд Звездара дана: 2
бодова: 16
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Београд, Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33 дана: 2
бодова: 16
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 ОШ "Слободан Пенезић Крцун", Трг ослобођења 1, Јунковац, општина Лазаревац дана: 1
бодова: 8
651

„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА”

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 ОШ "Милован Глишић", Ваљево дана: 1
бодова: 8
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
04.02.2019. у 08:00 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд дана: 2
бодова: 16
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
04.02.2019. у 08:00 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд дана: 2
бодова: 16
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
04.02.2019. у 08:00 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд дана: 2
бодова: 16
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
04.02.2019. у 08:00 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд дана: 2
бодова: 16
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' Miomira Brkušanca 2/22 36000 Kraljevo дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Паланачка гимназија, ул Вука Караџића 18, 11420 Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 OШ" Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 OШ" Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево дана: 2
бодова: 16
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 ОШ ''Петар Враголић'', Љубовија дана: 3
бодова: 24
793

Методе очувања живих врста у eks situ условима

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 ОШ Митрополит Михаило - Соко Бања дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 ОШ ''Димитрије Туцовић'', Доситејева 5, Краљево дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке девојке 6, НИШ дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 ОШ "Филип Кљајић Фића", Николаја Гогоља 40, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група дана: 3
бодова: 24
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
04.02.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Александар Први" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Непосредно
04.02.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 12
213

Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању

Непосредно
05.02.2019. у 10:00 Бор дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Салаш, Зајечар дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 ОШ "Јован Курсула", Варварин дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
05.02.2019. у 10:00 Техничка школа Гоша - Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 ОШ Митрополит Михаило - Соко Бања дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 ОШ ''Карађорђе'', Вука Караџића 11, Остружница дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 Медицинска школа Звездара, Вељка Дугошевића бб, Београд дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
05.02.2019. у 09:00 ОШ "Филип Кљајић Фића", Николаја Гогоља 40, Београд дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
06.02.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске Комуне бб дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 12
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 Основна школа живан Маричић Жича дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 ОШ "Уједињене нације", Боровска 8, Београд дана: 1
бодова: 8
129

Обука наставника за рад са проблематичним родитељима

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 ОШ "Владислав Петковић Дис", Радосава Љумовића 20, Велики Мокри Луг дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
06.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Књажевац дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 Техничка школа Гоша - Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 Регионални центар Смедерево дана: 1
бодова: 8
142

Решавање проблема у школи медијацијом и конструктивном комуникацијом

Непосредно
06.02.2019. у 10:00 Гимназија Бора Станковић, Улица Вожда Карађорђа 27, Ниш дана: 2
бодова: 16
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 Економска школа Крагујевац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
06.02.2019. у 09:00 Спортска гимназија, Херцег Стјепана 7, Београд дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
07.02.2019. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
07.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Српских владара 111, Пирот дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
07.02.2019. у 09:00 ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, Вождовац дана: 3
бодова: 24
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Непосредно
07.02.2019. у 09:30 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
07.02.2019. у 09:00 ОШ "Уједињене нације", Боровска 8, Београд дана: 1
бодова: 8
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
07.02.2019. у 09:00 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
07.02.2019. у 10:00 ОШ Живадин Апостоловић-Трстеник дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
07.02.2019. у 09:00 ОШ ''Љубомир Аћимовић'' Обреновац дана: 2
бодова: 16
325

Примена виртуелне реалности у наставном процесу

Непосредно
07.02.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Непосредно
07.02.2019. у 10:00 ОШ Свети Сава Младеновац дана: 2
бодова: 15
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
08.02.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
08.02.2019. у 10:00 Техничка школа ''Дрво-арт'', Цара Душана 63, Београд дана: 2
бодова: 16
325

Примена виртуелне реалности у наставном процесу

Непосредно
08.02.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
08.02.2019. у 09:00 Основна школа Јефимија Обреновац дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
08.02.2019. у 09:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
09.02.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 Гимназија Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 ОШ "Јосип Маринковић", Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 Гимназија "Лаза Костић", Лазе Лазаревића 1, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
09.02.2019. у 09:30 Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 Регионални центар Смедерево дана: 2
бодова: 15
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 ОШ Живадин Апостоловић-Трстеник дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
09.02.2019. у 09:00 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут бр. 1А дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Непосредно
09.02.2019. у 11:00 Београд, Економски факултет дана: 2
бодова: 16
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 ПУ Љубица Вребалов, Пожаревац, Дрварска бб дана: 2
бодова: 16
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
09.02.2019. у 09:00 ОШ "Др Ђорђе Јовановић", ул.Маршала Тита 1, Ново Милошево дана: 2
бодова: 16
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 ПУ "Радост" Врњачка Бања дана: 2
бодова: 16
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
09.02.2019. у 10:00 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1/А, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
09.02.2019. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група дана: 3
бодова: 24
488

Методика примене мултимедија у настави

Непосредно
09.02.2019. у 09:00 Основна школа "Север Ђуркић" Зелена 102 Бечеј дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
10.02.2019. у 09:00 Балетска школа, Нови Сад, Јеврејска 7 дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
10.02.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1/А, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
11.02.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
11.02.2019. у 12:00 ОШ "Змај Јова Јовановић" , ул. Главна бр. 177, Рума дана: 1
бодова: 8
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
11.02.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
11.02.2019. у 09:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно