Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
16.11.2018. у 09:00 Крушевац дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
16.11.2018. у 09:00 Крушевац дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.11.2018. у 12:00 ОШ "14. октобар" Барич дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.11.2018. у 12:00 ОШ "14. октобар" Барич дана: 3
бодова: 24
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
16.11.2018. у 12:00 Предшколска установа из Зрењанина, Вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
16.11.2018. у 12:00 Град Врање, Народног Хероја 1 дана: 3
бодова: 24
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
16.11.2018. у 09:00 PU 11 APRIL NOVI BEOGRAD дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
16.11.2018. у 10:00 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
16.11.2018. у 11:00 Тител дана: 2
бодова: 16
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
16.11.2018. у 12:00 ОШ "Жарко Зрењанин Уча" Надаљ дана: 2
бодова: 16
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 ОШ ''Рифат Бурџевић Тршо'', Карајухића Бунари, Сјеница дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ШОСО "Јелена Варјашки" Жарка зренјанина 22, Вршац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ Бубањски хероји , Ниш дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ Бубањски хероји , Ниш дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Прва основна школа Ваљево дана: 1
бодова: 8
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ Душко Радовић дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 OŠ "Dragan Lukić" дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 ПУ Ђулићи, Зајечар дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Deveta gimnazija "Mihailo Petrovic Alas" Beograd, Bulevar мaršala Tolbuhina 41 дана: 1
бодова: 8
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 ОШ "Јован Миодраговић" Београд дана: 2
бодова: 16
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 МШ "Станковић", Кнеза Милоша 1а, Београд дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Ћуприја дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Београд,ПУ Савски венац дана: 1
бодова: 8
121

Ми и они други

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Економски факултет у Суботици - Одељење у Бујановцу, Карађорђа Петровића бб, Бујановац дана: 3
бодова: 24
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Средња школа ,,Милоје Васић"- Велико Градиште, Житни трг 4 дана: 1
бодова: 8
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Основна школа "Бранко Радичевић", Седлари (Свилајнац) дана: 2
бодова: 16
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Светозар Милетић", Земун,, Немањина 25 дана: 2
бодова: 16
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Крушевац дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Крушевац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд дана: 3
бодова: 24
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
793

Методе очувања живих врста у eks situ условима

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Кула, ПУ Бамби, Јосипа Крамера 19 дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Предшколска установа "Пчелица" дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
548

Предузетништво – од идеје до реализације

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ"Душан Радовић" Пирот дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ Попински борци - Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Основна школа "Вожд Карађорђе" Ниш дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ ''Бранко Радичевић'' Бољевци дана: 3
бодова: 24
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Јосиф Панчић", Пожешка 52, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 OШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Краљево, ОШ "Светозар Марковић", Цара Душана 2 дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Економска школа, Мајаковског 2, Ниш дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Београд, ПУ Креативно перо, Толстојева 53 дана: 2
бодова: 16
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ"Бора Станковић", Београд, Паунова 19а дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Основна школа "Скадарлија", Француска 26, Београд дана: 2
бодова: 16
713

Ка објективности посматрања

Непосредно
17.11.2018. у 09:30 ПУ "Марија Мунћан", Николе Тесле 5, Мајданпек дана: 2
бодова: 16
559

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Основна школа "Иво Лола Рибар" Главна 270 Рума дана: 2
бодова: 16
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Дом ученика средњих школа Јагодина, Бранка Радичевића 1, Јагодина дана: 1
бодова: 8
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ПУ „Милица Ножица“ Вртић „Видра“ Сувоборска бб , Ваљево дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Техничка школа Младеновац , Вука Караџића 75, Младеновац дана: 2
бодова: 16
884

Педагошка радионица за професоре француског језика

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Ужице, РЦУ Ужице, Немањина 52 дана: 3
бодова: 19
649

Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
768

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Пожаревац дана: 1
бодова: 8
206

Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Београд дана: 2
бодова: 16
395

Искористи час

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Школа примењених уметности, Добропољска 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Пирот, ОШ "8. септембар", Данила Киша 21 дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Пирот, ОШ "8. септембар", Данила Киша 21 дана: 2
бодова: 16
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Београд. ОШ "Владислав Рибникар", Краља Милутина 10 дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ."Стеван Филиповић" Дивци дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Novi Sad дана: 2
бодова: 16
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Иво Андрић" Прањани дана: 1
бодова: 8
148

Сви наши идентитети

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова 28, Београд дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд дана: 1
бодова: 8
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Душан Радоњић", Горња Бања 27, Бања дана: 1
бодова: 8
310

Израда електронских дидактичких материјала у настави математике

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб дана: 1
бодова: 8
899

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
17.11.2018. у 11:00 Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“, Панчево дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 ОШ „Стеван Филиповић“ - Радаљ, општина Мали Зворник дана: 1
бодова: 8
998

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Београд, Раковица, ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38/а дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Дероње дана: 2
бодова: 16
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
414

АМБИЈЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић" Алексинац дана: 1
бодова: 8
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Војвођанска бб Панчево дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 ОШ "17.октобар" Јагодина дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
17.11.2018. у 09:30 ОШ "Љубица Радосављевић Нада", Ђердапска бб, Зајечар дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Непосредно
17.11.2018. у 09:30 ОШ "Љубица Радосављевић Нада", Ђердапска бб, Зајечар дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
17.11.2018. у 10:00 ПУ "Црвенкапа" Мали Зворник дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 ПУ "Анђелак", Бирчанинова 18а, Бреоград дана: 2
бодова: 16
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Предшколска установа Сента, Златне греде 7, Сента дана: 2
бодова: 16
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Непосредно
17.11.2018. у 09:00 Филозофски факултет Универзитета у Београду дана: 2
бодова: 16
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 Београд,Пу "Савски венац" вртић Света Петка дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 ,,Прва основна школа" Ваљево дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
18.11.2018. у 10:00 Регионални центар, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 Крушевац дана: 1
бодова: 8
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 Филозофски факултет Београд дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 ОШ Попински борци - Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 ОШ"Бранислав Нушић", Београд, Заплањска 45 дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 ОШ "Цветин Бркић" Глушци дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
18.11.2018. у 10:00 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
18.11.2018. у 10:00 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 Техничка школа Михаило Петровић Алас, Лоле Рибара 29, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
18.11.2018. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг пудара бб Алексиначки Рудник дана: 1
бодова: 8
306

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Електронски
18.11.2018. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
306

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Електронски
18.11.2018. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
18.11.2018. у 10:00 OŠ “Branko Ćopić”, Vidikovački venac 73, Beograd дана: 2
бодова: 16
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 ОШ "Коле Рашић"; Васе Чарапића 8 б Ниш дана: 2
бодова: 16
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
18.11.2018. у 09:00 Предшколска установа "11. април", вртић "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
19.11.2018. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Непосредно
19.11.2018. у 10:30 Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
19.11.2018. у 12:00 ОШ "Лела Поповић", Миљковац, Ниш дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
19.11.2018. у 09:30 Предшколска установа "11. април", вртић "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
20.11.2018. у 12:00 ОШ "Лела Поповић", Миљковац, Ниш дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
22.11.2018. у 09:00 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Вожд Карађорђе", Јаково дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Милан Благојевић" , 4. Децембар 35, Лучани дана: 3
бодова: 24
472

Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења

Непосредно
23.11.2018. у 13:00 Мионица дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Грађевинска школа, Београд, Хајдук Станкова 2 дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
23.11.2018. у 10:00 Дом ученика средњих школа Београд-Радоја Домановића 27 дана: 1
бодова: 8
461

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Београд, Фондација Темпус, Руже Јовановић 27а дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
23.11.2018. у 14:00 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.11.2018. у 10:00 ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Матична библиотека, Војводе Мишића 35, Ваљево дана: 1
бодова: 8
696

Вежбајмо сваки дан

Непосредно
23.11.2018. у 11:00 Предшколска установа "Наше дете", Врање, Цара Душана 22 дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
23.11.2018. у 11:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште дана: 2
бодова: 16
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
23.11.2018. у 16:00 Десета Гимназија „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а дана: 3
бодова: 20
662

Растимо уз плес

Непосредно
23.11.2018. у 16:00 Бачка Топола дана: 3
бодова: 20
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 СШ "Никола Тесла", Змај Јовина 29, Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Скела, Обреновац дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка",Бранка Радичевића 1, Трстеник дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Љуба Нешић", Доситејева 2, Зајечар дана: 2
бодова: 16
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
23.11.2018. у 11:00 ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“ Ђердапска 19. Београд дана: 1
бодова: 8
131

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Непосредно
23.11.2018. у 10:00 ОШ "Владика Николај Велимировић", Сувоборска 48, Ваљево дана: 3
бодова: 18
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Tехпро доо, Лоле Рибара 120, Београд дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 2
бодова: 16
476

Креативност у настави као фактор успешног учења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Нови Кнежевац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра 1. Карађорђевића 13 дана: 2
бодова: 16
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Основна школа "Стојан Живковић Столе" Трњане (Алексинац) дана: 1
бодова: 8
448

ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ ПОДУЧАВАЊА

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић", Болничка 2, Пожега дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић", Маршала Тита 116, Велика Греда дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
818

Савремени облици евалуације у настави хемије

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu дана: 1
бодова: 8
445

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 16
346

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Горњи Милановац, ОШ "Десанка Максимовић" дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 предшколска установа``Сурчин``, вртић ``Дуга``, ул. Братство-јединство бр.2, Сурчин дана: 2
бодова: 16
790

Иновативни експерименти у настави физике

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Природно-математички факултет, Институт за физику, Р. Домановића 12, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Ужице, ПУ Ужице дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Средња школа " Ђура Јакшић", Рача Крагујевачка дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња", Врдник, Бошка Сремца бб дана: 2
бодова: 16
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Сомбор, ПУ "Вера Гуцуња", Венац војводе Петра Бојовића 3, објекат "Бамби" дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ООШ "Владислав Рибникар", Београд, Краља Милутина 10 дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ Стеван Јоксимовић-Рогачица дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Соња Маринковић" Суботица дана: 1
бодова: 8
304

Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 2
бодова: 16
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 2
бодова: 15
466

Како објективно проценити знање ученика?

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Филозофски факултет, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2, учионица 123/I дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана б.б. дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика '' Соња Маринковић'' , Илије Бирчанина бр.70, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Супанца 15, Железник дана: 1
бодова: 8
875

ИКТ у настави шпанског језика

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Fakultet za medije i komunikacije, Karađorđeva 65, Beograd дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група дана: 3
бодова: 24
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6 дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Лозница, Техничка школа дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ Ђура Јакшић - Ћуприја дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Економска школа "9. мај" Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Политехничка школа - Пожаревац дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 БЕОГРАД, ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" дана: 1
бодова: 8
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
804

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Светозар Марковић" Краљево дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Јован Цвијић" Костолац дана: 1
бодова: 8
865

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Гимназија Лаза Костић, Ћирила и Методија, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Сурчин, ОШ "22 окобар" дана: 2
бодова: 16
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Учитељ Таса", Рајићева 24 Ниш дана: 2
бодова: 16
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ Ђука Динић, Тозе Драговића 5, Бојник дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ"Миодраг Лаубодовић, Лабуд", Барошевац, Београд, Барошевац дана: 1
бодова: 8
406

Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Средња техничка школа "Михајло Пупин"- Кула дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ "Дечја радост", Радничка 1, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
503

Настава усмерена на ученика

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић", Војвођанска 61, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈИ ДАНИ", БЕОГРАД дана: 2
бодова: 16
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, Ваљево дана: 2
бодова: 16
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд дана: 1
бодова: 8
528

Пажња као предуслов успешне наставе

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ Краљ Петар Први - Ниш дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Предшколска установа ,, Мало стопало,, ул.Цара Душана 39, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Медицинска школа, Лоле Рибара 6-8, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
664

„Музички албум одрастања и сазнавања”

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ПУ Полетарац, објекат Бубамара, Нова Пазова дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 "11.април" Нови Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Станоје Главаш" Глибовац б.б., Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Зоран Ђинђић", Брзи Брод, Брзи Брод бб, Нишка Бања дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд дана: 2
бодова: 16
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Др. Тихомир Остојић", Маршала Тита 58, Остојићево дана: 2
бодова: 16
1018

Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Душан Радовић", Ђердапске 45, Ниш дана: 1
бодова: 8
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ШОМО '' Душан Сковран'', Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1 дана: 1
бодова: 8
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ПУ „11. април“ Нови Београд, Народних хероја 2, вртић „Исток“ Јурија Гагарина 168 дана: 2
бодова: 15
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Лозница, ПУ "Бамби", вртић "Чаролија", Лагатор, улица Нова 1 дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд, Вождовац дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 11:00 ПУ "Олга Јовичић Рита", Краљево дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Ђура Филиповић", Жарка Зрењанина бб, Плочице дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Др Драгиша Мишовић" Булевар Вука Караџића 1 дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "8. октобар", ул. Марка Орашковића 2, Власотинце дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "8. октобар", ул. Марка Орашковића 2, Власотинце дана: 1
бодова: 8
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Ђорђе Натошевић"; Нови Сад, Максима Горког 54 дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Тегошница дана: 1
бодова: 8
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 OШ" Бановић Страхиња", Кнеза Вишеслава 15, Београд дана: 2
бодова: 16
92

Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ "Невен", 22. септембра, 6, Кладово дана: 2
бодова: 13
925

Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
894

Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
384

Реални проблеми и математика

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ Звездара, Ђурићева 3 дана: 2
бодова: 16
914

Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8