Тимски до пројекта

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1214

не

Удружење васпитача Војводине

Радмила Петровић 0646422642 petrovicradmila57@yahoo.com

Радмила Хоманов, Александра Лудајић

Радмила Хоманов, Александра Лудајић

П9

К2

Унапређивање компетенција за рад у тиму развијањем вештина комуникације и сарадње кроз стицање знања и проширивање искустава о тимском раду у планирању и реализацији пројеката.

Упознавање са основама и значајем тимског рада; Разумевање фаза развоја тима, улога и поделе улога у тиму; Упознавање са могућим начинима доношења одлука у тиму; Упознавање са могућим проблемима у раду тима и стратегијама решавања; Упознавање елемената сарадничког понашања, енергије тима; разумевање значаја саморефлексије и процене успешности тима; Разумевање тимског рада као облика рада који доприноси унапређењу квалитета рада установе и личних професионалних квалитета.

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи.

Тема 1: Увод. Тема 2: Да ли смо били учесници тимског рада? Тема 3: Шта подразумева тим и тимски рад. Тема 4: Пауза. Тема 5: Примери тимског планирања и реализације пројеката у пракси. Тема 6: Тим се разликује од групе. Тема 7: Пауза. Тема 8: Како тим доноси заједничку одлуку? Тема 9: Пример из праксе – планирање и реализација ИПА пројекта. Тема 10: Доношење одлука – вежба. Тема 11: Пауза. Тема 12: Улоге у тиму. Тема 13: Како поделити улоге у тиму? Тема 14: Фазе развоја тима, енергија тима, сарадничко понашање, саморефлексија и процена успешности тима. Тема 15: Пауза. Тема 16: Проблеми у тиму и стратегије решавања. Тема 17: Евалуација обуке.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

не

2000,00 РСД Материјал за учеснике (штампани материјал, прибор) 700,00 РСД Консултације, супервизија и хонорар реализатора 1300,00 РСД