Где настају чуда – педагогија искуства

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1209

не

Удружење организатора слободних активности

Золтан Секач 0603562669 zoliszekacs@gmail.com

Саболч Бешњи

Саболч Бешњи, Кристина Чаби Секач, Золтан Секач, Естер Тојзан Балди, Акош Тојзан

П3

К2, К3, К4

Циљна група упознаје предности примене педагогије искуства у школи и ван ње, са теоријским и практичним деловима педагогије искуства.

Учесници ће научити како да воде искуствено педагошке активности, радионице. Упознају вежбе решавања проблема, ситуационе вежбе, игре. Учесници ће знати како да ангажују све ученике при томе уважавајући индивидуалност. Потпомажу развој самопоуздања и самопоштовања код ученика. Развијају креативност и иницијативу ученика. Не настојимо мењати наставни и васпитни рад, већ пружамо средство, којим ће он постати садржајно богатији и ефикаснији.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у предшколској установи. Васпитач у дому ученика. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник). Стручни сарадник у дому ученика.

1. дан. Тема 1: Уводно предавање. Тема 2: Упознавање са искуственом педагогијом. Тема 3: Игре у пару. Циклус искуственог учења. Тема 4: Улога фацилитатора. Тема 5: Активности у малим групама. Принцип постепености. Тема 6: Игре за целу групу. Тема 7: Зоне у педагогији искуства. Тема 8: Успех и неуспех. 2. дан. Тема 9: Аналитичке методе у искуственој педагогији за развијање социјалних компетенција. Тема 10: Стратегије обраде у задацима искуствене педагодије. Тема 11: Креативно развијање искуствено педагошких активности. Тема 12: Принцип постепености из угла водитеља активности. Тема 13: Технике фацилитатора. Тема 14: Евалуација и завршетак обуке.

Мин. Број 8, макс. Број 30.

2 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена по учеснику је 4990,00 динара. У цену је урачуната накнада за реализаторе односно издавање уверења.