„Útravaló 2.“ - Дечије народне игре и елементи народног плеса у образовању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1200

не

Завод за културу војвођанских Мађара

Ђула Јухас 062-566-234 gyula@vmmi.org

Агнеш Јудит Талаш, Илдико Шандор, Балаж Чесак, Јудит Рафаи

Балаж Чесак, Јудит Рафаи

П4

К1, К3

Циљ обуке је унапређење знања из области мађарске народне културе, првенствено народне дечје игре и фолклорни покрети, неопходног за занимање са децом.

Обука пружа смернице о савременој употреби постојећег знања у складу са данашњим професионалним изазовима. Његов циљ је да представи методе коришћења народне традиције у циљу фолклористичке аутентичности и обогати портфолио педагога. Програм је намењен васпитачима вртића и учителјима, који га познају и користе, или који желе да упознају и примене елементе народне традиције у свом свакодневном раду.

Наставник разредне наставе. Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у предшколској установи.

1. дан. Дечје народне игре и елементи народног плеса. 2. дан. Дечје народне игре и елементи народног плеса. 3. дан. Дечје народне игре и елементи народног плеса.

30

3 дана по 6 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

4000,00 динара 1000,00 динара за материјал 3000,00 динара за предавача