Летња Академија – едукација просветних радника на мађарском наставном језику

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1198

не

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке

Ибоља Де Негри 064-322-68-04 denibi80@gmail.com

Ибоља Де Негри,

Ибоља Де Негри, Регина Мора, Изабела Бешњи, Габриела Тот

П3, П4, П5

К1, К2, К3, К4

Унапређење образовања у предшколској, основној и средњој школи, повећање компетеција васпитача и наставника у васпитно-образовном раду.

Савлађивање теоријског и практичног знања вештине методичких компетенција, развијање сензибилитета, оспособљавање наставника за проверу остварености пожељних резултата учења и вредновање ефикасности учења, професионално оснаживање наставника за примену нових метода са дигиталним средствима, оспособљавање за израду сопственог дикдактичког материјала у складу са сопственим потребама и могућностима.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Васпитач у предшколској установи.

1. дан Друштвене науке 2. дан Природне науке 3. дан Васпитни рад

60

3 дана по 6 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

3000,00 динара по особи (надокнада педавачима, освежење)