Даровитост ученика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1194

не

Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима

Ибоља Де Негри 064-322-68-04 denibi80@gmail.com

Ибоља Де Негри

Оршоља Биро

П2

К2, К3

Приказивање метода препознавања, неговања даровитости деце у школи и ван школе, развијање креативности, ликовно стваралаштво.

Упознавање учесника семинара са дефиницијама из области неговања талентованих ученика. Препознавање даровитости деце у што ранијем периоду живота, рад са талентованом ученицима, развијање креативности, развијање стваралачког рада.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне).

1. радионица Надареност ученика 2. радионица Препознавање даровитости деце 3. радионица Развој креативности визуелно изражавање

25

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

2000,00 динара (предавач, прибор, освежење)