Учење кроз истраживање изван вртића

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1188

да

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд“

Душанка Мудринић 064-112-49-27 dusankamudrinic@yahoo.com

Душанка Мудринић, Сузана Кузела, Иван Сакан

Душанка Мудринић, Сузана Кузела, Иван Сакан

П9

К1, К4

Стицање теоријских и практичних знања о отвореним просторима вртића и различитим окружењима у локалној заједници (школа, центри културе, спорта и рекреације, отворени простори, друге институције локалне средине) као местима заједничког учешћа деце и одраслих у учењу.

Јачање компетенција учесника да користе различита окружења у локалној заједници и дворишту вртића као просторе реалног програма. Оснаживање практичара за планирање места у локалној заједници у којима могу да проширују искуства везана за тему/пројекат (институције, организације, отворени простори, појединци). Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника за укључивање родитеља као партнера у активности изван вртића. Јачање професионалне осетљивости практичара за иницирање сарадње са институцијама, организацијама и појединцима из локалне заједнице у функцији развијања теме/пројекта. Јачање компетенција учесника за заједничко развијање програма кроз консултовање са децом и охрабривање њихове иницијативе и аутономије;

Васпитач у предшколској установи. медицинска сестра-васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Директор/помоћник директора.

1. дан Теоријска полазишта програма с акцентом на пројектни приступ учењу. 1. Теоријска полазишта програма с акцентом на подршку дечјој иницијативи и аутономији. Коришћење ресурса из локалне заједнице као простора заједничког учешћа деце и одраслих у учењу. Тест-анализа ресурса у локалном окружењу. 2 дан Двориште вртића као простор реалног програма. Дечја перспектива отворених простора. Тест- Дечји нацрт дворишта. 3 дан Развијање програма у складу са дечјом перспективом. Планирање средине за учење у заједници и на отвореном простору вртића. 1. Завршни сусрет путем zoom апликације.

45

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

да

Цена по учеснику је 4000 динара. У цену су укључени хонорар техничког лица и модератора, трошкови организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације, одржавање сервера и система за учење на даљину.