Дискусија о случају – међусобни односи у учионици

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1186

не

Фондација „Ласло Секереш“

Тамаш Кошањи 024-670-010 kepzes@vm4k.org.rs

Ференц Деже Др. Грежа

Ференц Деже Др. Грежа

П4

К1, К2, К3, К4

У педагогији, термин „случај“ се првенствено односи на однос педагога и ученика, а такође представља слику процеса наставно-образовног рада. У стручном раду такозваних помагачких професија, групне методе постају све значајније. Ове групне методе су методе које обезбеђују равноправно учешће педагога. „Група за дискусију случаја“ је процедура која спада у делокруг „помагање помагача“. Ова процедура је данас широко распрострањена , посебно у областима образовања, социјалне заштите и лечења. Главни општи циљ групе за дискусију случаја са педагозима је да: - продубљују и развијају професионални индетитет учесника – боље упознају своју професионалну слику о себи – ојачају своје професионално самопоштовање – проширују своја стручно-методолошка средства – постану отворенији за приступ, принципе и методологију педагодије усмерене на особу.

Специфични циљеви групе за дискусију случаја су: - да учесници разумеју и препознају позадинске факторе тешкоћа у следећим односима: педагог-ученик и педагог-разредна заједница – да учесници поделе искуства своје професионалне улоге и тешкоће које су у њој доживели – да развијају културу вишеструких професионалних повратних информација – да се учесници упознају са професионалним радом – да у њима појача потребу за стручном сарадњом – да избегну сагоревање на послу.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у дому ученика.

Дискусија о случају – умрежавање у учионици.

15

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

Обука ће бити бесплатна за учеснике