Економија и маркетинг у образовању – шта, како и када?

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1183

не

Фондација „Ласло Секереш“

Тамаш Кошањи 024-670-010 kepzes@vm4k.org.rs

Бела Мухи

Бела Мухи

П3

К1

Упознавање наставника са основним елементима економије, предузетништва, маркетинга и менаџмента.

Унапређивање компетенција наставника за планирање и креирање садржаја часа који укључује елементе економије, предузетништва, маркетинга и менаџмента. Програм ће наставницима приближити свет економије, предузетништва, маркетинга и менаџмента. Узимајући у обзир економске принципе и законе, показаће учесницима како се важни економски процеси и активности могу интегрисати у образовање како би се деци пружила занимљива, разумљива и корисна знања.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Васпитач у предшколској установи.

Основе економије. Основе предузетништва. Основе маркетинга и менаџмента.

15

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

Обука ће бити бесплатна за учеснике