Примена робота у образовању ( од обданишта до средње школе )

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1181

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Жолт Наместовски 0638631568 namesztovszkizsolt@gmail.com

Жолт Наместовски

Жолт Наместовски, Цинтиа Ковач

П3

К1,К2

Општи циљ програма је да наставници упознају могућности коришћења разних робота у образовању. Поред тога и да усвоје основно знање о методици примене у наставном процесу.

Најважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје сва знања за успешну примену робота. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у разне предмете(примена робота у настави математике, примена робота у настави природних наука) и са основима програмирања. Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у фази workshopa, када ће наставници пројектовати једну наставну јединицу и приказивати помоћу робота.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Увод у проблематику. Роботи у настави (ЛЕГО ЕВЗ, Micro:Bit, Mio Robot, Cyber Robot) Програмирање робота (софтвер) Workshop

макс. број: 18 учесника мин. број: 10 учесника

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

2000,00 динара по учеснику (покрива комплетне трошкове предавања и коричења потребних рачунарских ресусрса)