Тренинг за управљање стресом, развој личности и комуникацијских вештина

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1176

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Ленке Мајор 024-624-444 office@magister.uns.ac.rs

Ленке Мајор

Ленке Мајор

П4

К2, К3, К4, К5,

Овладавање једноставним стратегијама управљања стресом и техникама комуникације које се могу користити у свакодневном животу.

Учење и стицање вештина које помажу васпитачима и наставницима да се носе са свакодневним стресним ситуацијама и конфликтима. Током обуке развијају се и комуникацијске вештине и самоспознаја полазника.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Васпитач у предшколској установи.

Технике опуштања управљања стресом. Развој емоционалне интелигенцине, развој личности, развој комуникационих вештина.

15

2 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

2000,00 РСД