Педагошки изазови 21. века – и они који то нису

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1167

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Золтан Гловицки

Золтан Гловицки и Петра Жофиа Балаши

П4

К2, К4

Истраживање недостатака у савременом образовању и њихово упоређивање са проблемима који су се појавили у прошлости.

Да мотивише и покрене учеснике за заједничко размишљање, да артикулишу недостатке савременог образовног система и да пронађу решење на проблеме у свакодневном образовању.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Увод у тему. Историја школског система. Савремени наставник. Рефлексија и евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД