Могућности у образовању за одрживи стил живота

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1166

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Анико Молнар Киш и Золтан Молнар

Анико Молнар Киш и Золтан Молнар

П3

К1, К3

Стручно усавршавање просветних радника о образовању за одрживи начин живота и коришћење помоћних средстава за заштиту и упознавање природе.

Стицање знања које ће помоћи просветним радницима да фокусирају на важности заштите природе унутар и ван школе како би подстакли ученике са еколошки свесним образовањем. Теоријска знања потврђују и вежбе које се могу применити у настави.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора.

Могућности у образовању за одрживи стил живота. Однос између народних традиција и одрживости у животу „зеленог забавишта“. Дан опрашивача. Биљке у медицини. Евалуација, анализа.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД