Усавршавање разредних старешина – Безбедност у онлајн окружењу

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1161

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Отилиа Велишек-Брашко и Илдико Каваи Божо

Отилиа Велишек-Брашко, Илдико Каваи Божо, Саболч Козма, Илдико Менђан Плетикосић и Шандор Мурањи

П1

К1, К3, К4

Главни циљ програма је да представља могућности, недостатке и предности онлајн учионица са образовно-васпитног аспекта.

Програм истражује детаље структуре дигиталне учионице, дигиталног индетитета и безбедности. Открива улогу и могућности дигиталног наставника и разредне старешине, развој компетенција наставника у светлу искуства учења на даљину. Наглашава разлике усвајања знања, образовно-васпитног рада у дигиталним учионицама и у класичној настави.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју.Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Васпитач у дому ученика. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора.

1. дан Безбедност у онлине простору – Дигитални наставник разредне наставе 2. дан Безбедност у онлине простору – Дигитални просперитет 3. дан Безбедност у онлине простору – Дигиталне лекције

30

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД