„Упознај да би знао показати“ – Основе одрживости развоја – Зашто је важан одрживи стил живота?

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1159

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Жужана Берталан,Золтан Молнар

Золтан Молнар, Анико Молнар Киш, Жужана Берталан, Ева Чорба, др Имре Нађ, Мариа Лендваи, Каталин Бокодине Ковач

П3

К2, К3, К4

Стручно усавршавање учитеља и наставника предметне наставе основне школе.

- Стручна помоћ корепетацијом наставном особљу која ради са децом у мешовитој језичкој средини у таквим срединама где је тешко доступна стручна литература и имају тешкоћу у приступу актуелној стручној литератури. Разумевање појава везаних за непосредну животну средину. - Препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света). - Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини. - Развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине. - Решавање једноставних проблем ситуација - самостално и у тиму.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Васпитач у предшколској установи.

1. дан Основе одрживости развоја (тренутно стање) – практични примери за одржив развој 2. дан Историјски осврт – Анализа разних одрживих култура 3. дан У складу са природом (заштита природе, познавање лековитих биљака)

30

1. и 3. дан по 7 сати 2. дан 5 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД