Историја и хунгарологија – Знање је штит, који те брани

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1156

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Роланд Шурањи, Петер Закар

Анамарија Пакаи Орош, Роланд Шурањи, др Едит Катона, Илона Рајшли, Тамаш Вајда, др Петер Закар

П4

К1

Професионално усавршавање радника у просвети. Упознавање јавности са новијим и актуелнијим кретањима у одређеним научним областима од најкомпетентнијих предавача у одређеној тематици.

Да врхунски стручњаци директно преносе резултате својих истраживања педагошким радницима и да скрате пут до примене. Уношење новог грађанског духа и начина тумачења историјске, књижевне и лингвистичке тематике, које нису оптерећене идеолошким предрасудама, које су карактерисале другу половину 20. века.

Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи.

1. дан 1. Односи Јована Хуњадија и Ђурђа Бранковића 2. Продор Османлија у Средњу Европу и битка код Мохача 3. Велики Бечки рат и ослобађање Угарске од Османлијске власти 2. дан 1. Улога хумора у настави лингвистике 2. Однос према традицији код пародије 3. Примена библиотерапије у настави књижевности 1. Улога националности у Аустроугарској 2. Утицај политичких партија на развој Аустроугарске 3. Аустроугарска дипломатија за време Првог светског рата 3. дан 1. Поетика простора школе 2. Улице и тргови Ивана Мандија 3. Простори мађарске књижевности у Југославији

Од 17 до 30

3 дана дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД