Историја и хунгарологија – Вид и визија

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1155

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Роланд Шурањи, Петер Закар

Анамарија Пакаи Орош, Роланд Шурањи, др Едит Катона, Илона Рајшли, Тамаш Вајда, др Петер Закар

П4

К1

Професионално усавршавање радника у просвети. Упознавање јавности са новијим и актуелнијим кретањима у одређеним научним областима од најкомпетентнијих предавача у одређеној тематици.

Да врхунски стручњаци директно преносе резултате својих истраживања педагошким радницима и да скрате пут до примене. Уношење новог грађанског духа и начина тумачења историјске, књижевне и лингвистичке тематике, које нису оптерећене идеолошким предрасудама, које су карактерисале другу половину 20. века.

Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи.

1. дан 1. Мит и стварност – у траговима угарских светаца 2. Писци средњовековне угарске историје и значај његових дела 3. Српско мађарски односи у средњем веку 2. дан. 1. Путовање – жеља за открићем у књижевности 2. Врт као затворен свет 3. Мит о путовању до пакла 1. Мађарска спољна политика између два светска рата 2. Мађарска војска у Другом светском рату и битка код Дона 3. Изградња совјетског режима у Мађарској после Другог светског рата 3. дан. 1. Стилска вредност језичких елемената 2. Метафора 3. Интернет бонтон

Од 17 до 30

3 дана дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД