Настава природних наука и математике – Паралеле и прелази између теоријске и експерименталне методе наставе

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1152

Не (уколико епидемолошке мере омогућавају)

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

др Ева Боршош

др Ева Боршош, др Берта Барта Холо, др Бела Б Мухи, др Ференц Ач, Ирена Мезеи Беловаи, Агнеш Седлар

П3

К1

Циљ програма је да прикаже везе између теоријских и практичних резултата и метода образовања који омогућавају ефикаснији рад предметних наставника.

Програм нуди могућности за посматрање веза, сличности и контрадикторности између резултата теоријске методологије и искуства практичног образовања, посебно у природно-математичким предметима.

Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник изборних предмета и факултативних програма/предмета.

1. дан Увод – Теоријска методологија и практична настава. Стручни програм из биологије – теорија насупрот пракси. Стручни програм из географије – географија на терену и у школским клупама. 2 дан Стручни програм из математике – забавна математика. Паралеле између теоријског и практичног образовања у економији. Тим билдинг – методолошке промене са аспекта учења на даљину. 3. дан Стручни програм из хемије – методолошка истраживања и лабораторијска примена. Стручни програм из физике – теорија насупрот пракси. Резиме обуке, евалуација. Припрема домаћег задатка.

30

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

Не (уколико епидемолошке мере омогућавају)

1200,00 РСД