Групни психолошки развој – превентивни програм за децу са ризиком тешкоћа у учењу – диференцијација у настави на основу исхода учења

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1150

не

Основна школа „Стеван Сремац“ Сента

Гизела Берзе 0691938190 berzegizi@gmail.com

Гизела Берзе, Жофиа Груик, Каролина Тот

Гизела Берзе, Жофиа Груик, Каролина Тот

П1

К1, К2, К3

Просветни радници у свом раду успешно обезбеде и организују развој ученика са тешкоћама у учењу.

Стицање знања као што су: 1. познавање теорија о развоју детета 2. упознавање одређених тестова за откривање ризика тешкоћа у учењу 3. обављање тестирања деце за рано откривање опасности тешкоћа у учењу 4. анализа тестова у корист планирања развоја деце 5. познавање поступака за превенцију поремећаја у развјоу детета 6. познавање специфичних поступака у случају откривања потенцијалне опасности тешкоће у учењу 7. планирање развоја деце у групи оријентисано на исходе учења

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).

Теоријска питања развоја, учења и деференцијације учења. Типологија и дефинисање тешкоћа у учењу. Могућности развоја по територијама тешкоћа у учењу у предшколској установи и у почетним годинама школовања. -телесне схеме – крупни покрети – фина моторика – перцепција

Од 15 до 30

1 дан (5 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Нето 2000,00 РСД по учеснику. У цену урачуната: надокнада предавачима, путни трошак предавача и радни материјал.