Како простор учи децу?

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1148

не

Педагошко друштво Војводине

Отилиа Велишек-Брашко 0642470152 otilia.velisek@gmail.com

Отилиа Велишек-Брашко, Драгица Миражић-Немет

Отилиа Велишек-Брашко, Драгица Миражић-Немет

П3

К1, К2, К4

Разумевање значаја простора у процесу учења деце и оснаживање учесника за креирање подстицајне и изазовне средине за учење.

Упознати учеснике са научним психолошким и педагошким чињеницама о утицају простора на појединца, као и на процесе и односе, односно повезаност физичке и социјалне средине. Указати учесницима на савремено разумевање појма учење и како деца уче у складу са актуелном образовном парадигмом. Указати на повезаност организације простора са васпитно-образовним програмом и одређењем положаја и улоге свих учесника у том процесу (деца, педагошки кадар, родитељи, локална заједница..). Охрабрити учеснике да креирају изазован и подстицајан простор за учење. Подстаћи учеснике да препознају простор као значајан фактор у успешној транзицији деце на наредни ниво образовања.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа).Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Директор помоћник директора.

Учење и како деца уче? Простор и програм. Креирање подстицајног простора за учење. Инклузивност простора.

До 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

3000 по учеснику (у цену су урачунати административни трошкови Педагошког друштва Војводине, хонорари аутора и реализатора, материјал за учеснике, а нису урачунати путни трошкови и освежење за учеснике )