Како остварити квалитетну педагошку комункацију у наставном процесу

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1144

да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Станиша Бањанин, Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши

Станиша Бањанин, Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши

П3

К1, К2, К3, К4

Указати на изузетан значај педагошке комуникације у наставном процесу.

Упознати полазнике са методологијом унапређења комуникационих компетенција у образовним институцијама, у циљу унапређења наставног процеса и укупног рада.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у предшколској установи. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Директор/помоћник директора.

1. Појам комуникације, педагошка комуникација, појам и појавни облици у нашим школама. 2. Процена квалитета педагошке комуникације од стране екстерних евалуатора. 3. Како да унапредимо комуникацију на часу. 4. Примена иновативних комуникационих технологија у наставном процесу. 5. Сумирање, завршна реч, подела и тумачење материјала намењеног полазницима, евалуирање стеченог знања на обуци упитником, евалуирање обуке и водитеља.

30

1 дан (5 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

да

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).