Утицај климатских промена на свакидашњи живот

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1142

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Арпад Бордаш, Золтан Сепеши

Арпад Бордаш, Золтан Сепеши

П4

К1

Општи циљ програма је да упозна учеснике са узроцима климатских промена које су се дешавале у току Земљине историје, као и могућим променама које се очекују до краја 21. века и њихов утицај на наш свакодневни живот. Програм такође жели да укаже на важност климатски свесног и одговорног основног и средњошколског образовања.

У историји Земље клима се стално мењала. На климатске промене утичу природни (неантропогени) и антропогени ефекти. До почетка индустријске револуције антропогени утицаји се могу занемарити. Да би могли да разумемо глобалне климатске промене које се дешавају на почетку 21. века треба да знамо какви се физички и хемијски процеси одигравају у атмосфери и океанима. Поред упознавања учесника са узроцима климатских промена и објашњења процеса у систему атмосфера-океан-литосфера циљ програма је да упозна учеснике са очекиваним локалним климатским променама и њиховим утицајем на природну средину и друштвене токове. Такође нам је циљ да укажемо на важност науке и научних достигнућа у планирању одрживог економског развоја у будућности.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у дому ученика. Стручни сарадник у школи.

Увод. 1. Климатски систем 1.1. систем атмосфера-океан-литосфера 1.2. утицај гасова стаклене баште на климатске промене 2. Атропогени и неантропогени утицаји на климатске промене2.1. Палеоклиматске промене 2.2. Урбана клима 2.3. Климатски модели 3. Производња енергије и климатске промене 4. Друштвено-економски аспекти климатских промена

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).