Препознавање, превенција и третман синдрома сагоревања

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1141

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Сузана Буш, Отилиа Марта

Сузана Буш, Отилиа Марта

П4

К2, К3, К4

Општи циљ програма је усмерен ка подизању нивоа знања и вештина запослених у васпитању и образовању, тј. Стицање основних знања о синдрому сагоревања. Програм је усмерен и на развијање општих компетенција (општих знања и вештина за препознавање и превенцију симптома професионалног стреса и синдромма изгарања просветних радника).

Упознавање са могућим изворима синдрома сагоревања и препознавање фактора ризика за настанак стреса и сагоревања на послу. Стицање знања и вештина за препознавање симптома синдрома сагоревања код себе. Упознавање са могућим стратегијама суочавања и превладавања стреса у радном окружењу и синдрома сагоревања. Подизање нивоа свести о значају неговања здравих стилова живота и трагања за начинима за ублажавање ефеката стреса који ће бити по мери појединца.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Појам сагоревања. Како препознати код себе симптоме сагоревања. Како се може спречити сагоревање на послу – представљање превентивне мере. Могуће компликације синдрома сагоревања.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).