Значај самовредновања и развојног планирања за квалитетно функционисање образовно-васпитних установа

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1135

да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши, Станиша Бањанин

Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши, Станиша Бањанин, Золтан Чемере, Хермина Чемере

П2

К1, К2, К3, К4

Додатна мотивација за правилно разумевање неопходности примене самовредновања и развојног планирања у васпитно-образовним установама.

Унапређење компетенција запослених о образовању за примену и спровођење самовредновања и школског развојног планирања.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Директор помоћник директора.

Самовредновање и школско развојно планирање, настанак и развој, законска утемељеност. Како повезати самовредновање и школско развојно планирање. Примери добре праксе из установа, презентација продуката. Писање акционих планова на основу процеса самовредновања, у току трајања развојног плана, бежбање. Сумирање, завршна реч, подела и тумачење материјала намењеног полазницима, евалуирање стеченог знања на обуци упитником, евалуирање обуке и водитеља.

30

1 дан (5 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

да

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).