Будимо чувари традиције и народних обичаја

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1133

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Бранкица Микалачки

Бранкица Микалачки, Јолан Тот, Смиљка Булатовић

П9

К1

Циљ програма је очување постојаности и индетитета нашег народа, очување корена и традиционалних вредности кроз стручно усавршавање просветних радника. Усавршавање кроз стваралаштво и креативни рад. Стицање и усвајање нових знања и вештина и оспособљавање за самостални рад и примену стечених знања у пракси са децом.

Подстицање и развијање жеље да се очува наша традиција, обичаји и народне рукотворине. Такође подстицање развоја маште и креативности, истраживачке радозналости, иницијативе и самосталности. Имплементација традиционалних културно-образовних садржаја у наставне и ван наставне садржаје. Очување и популаризација народних рукотворина, традиције нашег народа, фолклора и ширење културе. Стварање трајне потребе за стваралачким радом и допринос формирању личности у целини.

васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра-васпитач. Васпитач у дому ученика. Стручни сарадник у предшколској установи.

Значење речи традиција и народни обичаји. Народни обичаји везани за обележавање Божића и Н. Годину. Народни обичаји везани за обележавање Ускрса. Значај традиционалних манифестација у очувању традиције и народних рукотворина.

До 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).