(No) More Drama Online! E-Настава страног језика уз употребу драмских техника и ИКТ

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 946  

Да

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Георгина Фреи, Доктор наука - филолошке науке, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Милена Матић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Георгина Фреи, Доктор наука - филолошке науке, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Милена Матић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за примену техника из драмске педагогије у раду са ученицима уз употребу бесплатних е-алата, програма и сајтова као средства за реализацију наставе путем видео-позива

Упознавање са конференцијским алатима, апликацијама и сајтовима за рад у дигиталном окружењу; Увод у теорију драмске педагогије у настави страног језика; Упознавање с основним техникама драмске педагогије; Развијање комуникативних и међупредметних компетенција у драмској е-настави; Комбиновање конвенционалних и драмских техника подучавања у виртуелној настави; Стварање писане и усмене интеракције у почетној фази е-наставе; Увежбавање граматике и вокабулара уз помоћ драмско-педагошких техника; Рад на уџбенику уз драмско-педагошке технике; Развијање улога и сцена помоћу е-алата; Коришћење снимака и анимација онлајн.

Полазници су обучени за наставу путем видео-позива (Zoom, Google Meet, wonder.me) и коришћење е-алата (Google extensions, Snap Camera, Clownfish, Mentimeter, OBS итд.) помоћу којих ће бити у стању да мотивишу ученике за активан рад на страном језику и да створе атмосферу поверења на е-часовима с укљученим камерама и микрофонима. Наставници су упознати са теоријом и предностима драмске педагогије и умеју да примене њене технике у е-настави како би створили бољу интеракцију између ученика, смањили тензиjу и страх од говора, тј. мотивисали их за разговор на страном језику и развијали њихове језичке као и међупредметне компетенције. Наставници умеју да модификују, одн. обогате задатке и вежбе из уџбеника уз помоћ е-алата и драмских техника.

 • 1. недеља
  • Упознавање и загревање на драмски начин; Упознавање са опцијама на Google Meet-у и у учионици
  • Увод у драмску педагогију; Упознавање са драмским техникама
  • Драмске активности за тренирање језичких компенција
  • Пауза
  • Планирање и прилагођавања активности из уџбенка потребама ученика помоћу драмских техника
  • Игра по улогама; Реквизити и простор у дигиталном и непосредном окружењу; Е-алати, сајтови и програм
 • 2. недеља
  • Размена искуства са испробаним активностима у настави

20

недеља: 2
бодова: 8

2500 дин по учеснику (надокнада предавачима, штампање сертификата)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Георгина Фреи 11 3.89
2 Георгина Фреи, Милена Матић 6 4

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.95