Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1075  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Јелена Игњатић, , ОШ „Бора Станковић“ Каравуково; Маријана Ђукић, , ОШ ''Бора Станковић'' Каравуково; Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

Јелена Игњатић, , ОШ „Бора Станковић“ Каравуково; Маријана Ђукић, , ОШ ''Бора Станковић'' Каравуково; Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци ; Антонија Нађ Косановић, мастер, Градска управа града Сомбора

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање педагошке компетенције наставника у организацији часа физичког и здравственог васпитања.

-Проналажење иновативних метода за постизање постављених циљева у настави физичког и здравственог васпитања; -Избор активности приликом планирања активног часа физичког и здравственог васпитања са мотивишућим приступом и позитивним исходима наставе; -Остваривање позитивне климе на часу; -Остваривање индикатора приликом посматрања и вредновања школског часа физичког и здравственог васпитања; -Правилан приступ евалуацији часа и остварености исхода у настави физичког и здравственог васпитања.

-Полазници користе иновативне методе за постизање постављених циљева у настави физичког и здравственог васпитања; -Планирају активан и иновативни час физичког и здравственог васпитања са мотивишућим приступом и позитивним исходима наставе физичког и здравственог васпитања; - Успостављају однос са ученицима који доприноси остваривању позитивне климе на часу; -Успешно остварују индикаторе приликом посматрања и вредновања одржаног часа физичког и здравственог васпитања; -Проналазе поуздан и очигледан начин за праћење и евалуацију ученика у настави физичког и здравственог васпитања ( знају на који начин да прате ефекте плана и програма у настави физичког и здравственог васпитања).

 • 1. дан
  • Уводна активност - отварање семинара, представљање, упознавање са учесницима и правилима на обуци
  • Организација и иновативне методе у настави физичког и здравственог васпитања. Праћење и евалуација
  • Усклађивање плана и програма у непосредној настави и неговање телесног и духовног здравља.
  • Радионица – Планирање и организација часа по мери за сваког ученика.
  • Остваривање позитивне климе на часу
  • Остваривање индикатора приликом посматрања и вредновања часа физичког и здравственог васпитања
  • Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, односно 75.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, Шабац Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 27 3.79
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 19 3.85
3 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 19 3.99
4 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.51
5 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.68
6 Гимназија Смедерево, ул. Слободе 3, Смедерево Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.86
7 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.87
8 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 18 3.9
9 ОШ "Свети Сава", Гарсије Лорке бб, Ниш Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 29 3.88

Укупно учесника: 232 | Просечна оцена: 3.81