Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1075  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Јелена Игњатић, , ОШ „Бора Станковић“ Каравуково; Маријана Ђукић, , ОШ ''Бора Станковић'' Каравуково; Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

Јелена Игњатић, , ОШ „Бора Станковић“ Каравуково; Маријана Ђукић, , ОШ ''Бора Станковић'' Каравуково; Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци ; Антонија Нађ Косановић, мастер, Градска управа града Сомбора

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање педагошке компетенције наставника у организацији часа физичког и здравственог васпитања.

-Проналажење иновативних метода за постизање постављених циљева у настави физичког и здравственог васпитања; -Избор активности приликом планирања активног часа физичког и здравственог васпитања са мотивишућим приступом и позитивним исходима наставе; -Остваривање позитивне климе на часу; -Остваривање индикатора приликом посматрања и вредновања школског часа физичког и здравственог васпитања; -Правилан приступ евалуацији часа и остварености исхода у настави физичког и здравственог васпитања.

-Полазници користе иновативне методе за постизање постављених циљева у настави физичког и здравственог васпитања; -Планирају активан и иновативни час физичког и здравственог васпитања са мотивишућим приступом и позитивним исходима наставе физичког и здравственог васпитања; - Успостављају однос са ученицима који доприноси остваривању позитивне климе на часу; -Успешно остварују индикаторе приликом посматрања и вредновања одржаног часа физичког и здравственог васпитања; -Проналазе поуздан и очигледан начин за праћење и евалуацију ученика у настави физичког и здравственог васпитања ( знају на који начин да прате ефекте плана и програма у настави физичког и здравственог васпитања).

 • 1. дан
  • Уводна активност - отварање семинара, представљање, упознавање са учесницима и правилима на обуци
  • Организација и иновативне методе у настави физичког и здравственог васпитања. Праћење и евалуација
  • Усклађивање плана и програма у непосредној настави и неговање телесног и духовног здравља.
  • Радионица – Планирање и организација часа по мери за сваког ученика.
  • Остваривање позитивне климе на часу
  • Остваривање индикатора приликом посматрања и вредновања часа физичког и здравственог васпитања
  • Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, односно 75.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, Шабац Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 27 3.79
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 19 3.85
3 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 19 3.99
4 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.51
5 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.68
6 Гимназија Смедерево, ул. Слободе 3, Смедерево Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.86
7 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 30 3.87
8 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 18 3.9
9 ОШ "Свети Сава", Гарсије Лорке бб, Ниш Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 29 3.88
10 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Антонија Нађ Косановић 19 3.94

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 3.83