Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 479  

Да

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Соња Стаменовић, Професор физичке културе, Градска општина Звездара; Слађана Шкода, Професор физике и хемије, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“

Соња Стаменовић, Професор физичке културе, Градска општина Звездара; Слађана Шкода, Професор физике и хемије, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Мотивисање и оспособљавање наставника, стручних сарадника и школских лидера за интегрисање веб алата у наставни процес ради побољшања квалитета наставе, унапређивања образовних постигнућа ученика и развоја ученичких дигиталних компетенција

Развијање и унапређивање дигиталних компетенција наставника ; Развијање вештина код наставника да развијају дигиталне компетенције ученика; Развијање вештина код наставника да користе веб алате за комуникацију, колаборацију, презентацију, праћење напредовања ученика; Развијање вештина код наставника за примену технологије за подстицање виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; Развијање вештина за коришћење дигиталних технологија за различите потребе ученика у учењу, омогућавајући им напредовање на различитом нивоу и различитом брзином; Развијање свести код наставника о важности међусобне подршке и дељења; Упознавање са појмом приступачност електронских наставних садржаја;

Полазници ће моћи да: - успоставе правила за безбедно коришћење веб алата у настави - овладају вештинама коришћења веб алата за креирање блога, подкаста, дигиталне табле, анкета, квизова, игрица, постера, видео материјала, - креирају јутјуб канал и користите платформу за сараднички рад са више функција, - у сарадњи са ученицима креирају и прилагођавају аутентична и стимулативна дигитална окружења за учење прилагођена индивидуалним потребама ученика - креирају комплексне дигit. садржаје различитих формата и на различитим платформама - креирају наставу тако да развијају дигиталне компетенције код ученика - успешно планирају и осигуравају приступачност наставних садржаја - развијају заједнице подршке и сарадње у школи и ван ње

 • 1. недеља
  • Увод, Linoit/Padlet и Google Workspace
  • Google Workspace
 • 2. недеља
  • Веб алати за креирање игрица, квизова и упитника
  • Bandicam и Canva
 • 3. недеља
  • YouTube канал
  • Wordpress блог
 • 4. недеља
  • Wordpress блог
  • Приступачност електронских наставних садржаја

45

недеља: 4
бодова: 16

Цена семинара по учеснику је 1.600,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Соња Стаменовић, Слађана Шкода 30 3.83
2 Соња Стаменовић, Слађана Шкода 30 3.86

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.85