„Моделарство- програм обуке наставника у изради модела“

Каталошки број програма: 923  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Андрија Дучак, наставник техничког и информатичког обр, ШОСО „Радивој Поповић“ Сремска Митровица

Андрија Дучак, наставник техничког и информатичког обр, ШОСО „Радивој Поповић“ Сремска Митровица; Жељко Иванковић, , ОШ „Добросав Радосављевић- Народ“ Мачванска Митров; Mитар Митровић, Професор технике и информатике,

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подизање нивоа компентенција наставника техниле и технологије за ужу стручну област, израда модела и припрема модела за учешће на такмичењима у моделарским дисциплинама: ауто, бродо, авио, ракетно и папирно моделарство.

Унапређивање компентенција наставника за извођење практичних радова са ученицима, обучити наставнике за самосталну израду модела у моделарским дисциплинама, ауто, бродо, ракетно, авио и папирно моделарство. Оспособити наставнике у познавању правилника за такмичење у техници и технологији и учешћем са својим ученицима на такмичењима. Оспособити наставнике за рад судија на овим такмичењима. Стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе. Специфичности рада са децом са сметњама у развоју и учешћу истих на такмичењима

Самостална израда модела и подешавање за такмичење, самостално вршење дужности судија на такмичењима

 • 1. дан
  • Представљање програма и начина рада
  • Израда стабилизатора модела ракете
  • Склапање врха модела ракете од делова
  • Пауза
  • Склапање трупа модела ракете од делова
  • Савијање и састављање стримера-траке модела ракете
  • Састављање модела ракете
  • Пауза
  • Делови модела клизача
  • Израда хоризонталног и вертикалног стабилизатора клизача
  • Упутство за израду модела клизача.
  • Пауза
  • Израда трупа модела клизача
  • Склапање модела клизача
 • 2. дан
  • Делови модела аута
  • Склапање шасије модела аута
  • Електрични делови модела аута
  • Израда каросерије модела аута
  • Пауза
  • Делови модела брода
  • Склапање костура модела брода
  • Пресвлачење модела брода фурниром
  • Полирање и лакирање модела брода
  • Пауза
  • Упутство за израду модела брода
  • Правилник за такмичење ракетно моделарство
  • Пауза
  • Правилник за такмичења техника и технологија.
  • Правилник за такмичење ауто моделарство
  • Правилник за такмичење бродо моделарство
  • Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

4000 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (120000 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.