Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Каталошки број програма: 589  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Славица Атанацковић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац; Драган Коларевић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Свети Сава“; Сузана Милановић, Дипломирани васпитач, ПУ „Ђурђевдан"

Славица Атанацковић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац; Драган Коларевић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Свети Сава“; Славица Весовић Васовић, Професор немачког језика и књижевности, ОШ „ Драгиша Луковић Шпанац“; Весна Томовић, Васпитач предшколске установе, ПУ „ Нада Наумовић“; Сузана Милановић, Дипломирани васпитач, ПУ „Ђурђевдан"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Усвајање луткарских знања, умећа и вештина од стрaне полазника ради унaпређења рада, примена метода које почивају на принципима активног учења и повећање квaлитета, зaнимљивости, ефикасности наставе и афирмација луткарства у систему.

Развијање основних луткарских појмова код полазника. Упознавање са развојем луткарства и основним типовима лутке. Мотивисати и пружити полaзницима што више луткарског знања. Подстаћи учеснике за планирање примене луткарства у настави. Оспособити учеснике да лутка постане наставно средство-инструмент. Појаснити основне кораке у истраживању и експериментисању и указати на неисцрпне могућности у луткарском раду. Стицање конкретних луткарских знања за израду и начина примене лутке у свим активностима са децом. Примена лутке у васпитно образовним задацима и актуелним ситуацијама. Могућност да луткарски рад постане средиште за психолошко проучавање реакција у животним ситуацијма. Кроз луткарски рад развијати комуникацију, машту, креативност.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити мотивисани да како при планирању тако и у непосредном раду што више користе лутку, оспособљени да самостално напишу луткарски сценарио или га прилагоде (преуреде) својим потребама и да буду оспособљени да потребне лутке направе. Отвореност и иновативност у раду са децом. Подизање компетенција за поучавање и учење, за подршку развоју личности детета и ученика, подизање нивоа комуникације и развијање сарадње. Подизање компетенција и за рад са децом са проблемима у развоју и понашању. Овладавање и примена мотивационих техника. Подстицати толерантност на разлике у групној интеракцији.

 • 1. дан
  • Упознавање и план рада
  • Појам лутке
  • Развој луткарства – теоријски осврт
  • Типови лутке
  • Пауза за освежење
  • Луткарски сценарио
  • Луткарски параван, сценографија, звучни и светлосни ефекти
  • Пауза за ручак
  • Израда лутака
  • Извођење представа
  • Пауза за освежење
  • Зашто лутка?
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путни и трошкови реaлизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Славица Атанацковић, Драган Коларевић, Весна Томовић, Сузана Милановић 22 3.97

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.97