Управљање разредом: изазови и решења

Каталошки број програма: 1090  

Не

Друштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, др Васе Савић бр 3, dpfvoj@gmail.com, 0646677648

Јасна Ђукић, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, 0646677648

Вишња Ђорђић, Доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета ; Јасна Ђукић, мастер, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Горан Петровић, Магистар наука, ОШ "Лазар Саватић"

Вишња Ђорђић, Доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета ; Јасна Ђукић, мастер, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Горан Петровић, Магистар наука, ОШ "Лазар Саватић"; Недељко Ђорђић, Мастер образовних политика, ОШ „Ђорђе Натошевић“

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција за управљање разредом у настави физичког васпитања, ради стварања позитивног и подстицајног окружења које промовише учење свих ученика, мотивише их, безбедно је и превенира дисциплинске проблеме.

Упознавање са актуелном законском регулативом релевантном за управљање разредом; Разумевање релација између управљања разредом, мотивације ученика, дисциплине и ефективне наставе у физичком васпитању; Стицање продубљених знања о различитим видовима непожељног понашања у настави физичког васпитања и њиховој заступљености; Критичка анализа одабраних модела и теорија управљања разредом у контексту наставе физичког васпитања; Упознавање са ефективним стратегијама управљања разредом у настави физичког васпитања; Примена наученог при изради плана управљања разредом.

По завршетку обуке, учесници ће бити у стању да: • Вреднују значај управљања разредом за формирање позитивног и подстицајног окружења за учење у настави физичког васпитања; • Интерпретирају повезаност управљања разредом, мотивације ученика, дисциплине и ефективног учења у настави физичког васпитања; • Критички анализирају различите моделе и теорије управљања разредом; • Одаберу најподеснији модел или комбинују елементе више модела управљања разредом у складу са сопственим потребама и стручним афинитетима; • Идентификују ефективне стратегије управљања разредом; • Примене научено у изради плана управљања разредом.

 • 1. дан
  • Законска регулатива од значаја за управљање разредом
  • Управљање разредом, мотивација ученика и ефективна настава
  • Пауза
  • Одабрани модели и теорије управљања разредом
  • Пауза
  • Практичне стратегије управљања разредом у настави физичког васпитања
  • Пауза
  • Израда плана управљања разредом
  • Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови, путни трошкови, радни материјали, надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економско-трговинска школа, Главни трг 12 Сента, Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 30 3.92
2 ОШ "Лазар Саватић" Земун; Кеј ослобођења 27 Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 30 3.95
3 Нови Сад; Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16 Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 29 3.91
4 Факултет спорта и физичког васпитања; Нови Сад; Ловћенска 16 Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 26 3.94
5 ОШ "Младост": Гандијева 99 Нови Београд Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 30 3.91
6 СЦ "Ђачко игралиште" Др Васе Савића 3 Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 18 3.98
7 ОШ " Браћа Стефановић" Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 30 3.91
8 Зрењанин; Градска кућа, Трг слободе 10 Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 20 3.88
9 Зрењанин; Градска кућа, Трг слободе 10 Вишња Ђорђић, Горан Петровић 20 3.92
10 ОШ "3.октобар" Бор Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 20 3.96

Укупно учесника: 253 | Просечна оцена: 3.93