Активно учење настава 1/ основни ниво

Каталошки број програма: 465  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247 , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Слободанка Антић, Др психологије, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Иван Ивић, Доктор психологије , Образовни форум; Ратко Јанков, Доктор хемије , пензионер; Ана Пешикан, Доктор психологије , Филозофски факултет, Београд

Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Биљана Радосављевић, , ; Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Зденка Рајковић, дипломирани учитељ, ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад; Едита Сатлер, , ОШ "Серво Михаљ" Зрењанин; Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''; Милован Ђуришић, , у пензији; Биљана Танкосић, , ОШ“Др Јован Цвијић“ Зрењанин; Благица Златковић, др, Педагошки факултет у Врању ; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Снежана Јовић, специјалиста за методику грађан. васп., ОШ „Ж. Љујић“ Нова Варош; Лидија Јока, Дипломирани педагог, ОШ ''Вук Караџић'', Бор; Марица Гаврилов, , ; Milena Mijalković, , ОШ“Митрополит Михаило“ Сокобања; Радиша Ђорђевић, /, Образовни форум; Сенка Пантић, Професор педагогије, пензионер; Стојанака Јаноши Зељковић, Професор педагогије, Основна школа“ Славко Родић“ Бачки Јарак; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Тања Николић, , Основна школа „Митрополит Михаило“; Татијана Јовановић, дипломирани филолог за српски језик и ју, ОШ „Свети Сава“ Ниш; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, ; Вера Пантовић, , Основна школа; Вера Вулевић, Дипломирани педагог , Пензионер; Вера Стојшић-Гашпаровски, , ОШ “Јован Јовановић Змај” Ср. Каменица; Зорица Милић, Дипломирани педагог- мастер, Основна школа "Нада Пурић" Ваљево; Дијана Коцкаревић, /, ОШ“Мирослав Антић“; Едита Сакали, , ОШ ,,Братство јединство“; Горан Јоксимовић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Гордана Гроздановић, Дипломирани педагог, ОШ „Братство – јединство“ Бајша ОШ „Петефи бригада; Јасмина Поповић - Голубовић, професор разредне наставе, ОШ „ Свети Сава “ Ниш; Јасмина Цветић, Професор педагогије, ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' Крагујевац; Јелена Стефановић, Доктор наука – Родне студије, Балетска школа Лујо Давичо, Београд; Катарина Зјача, , ОШ“Свети Сава“ Ниш; Ксенија Кустудић Ђукић, , ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола, ОШ „Никола Ђуркови; Снежана Јовановић, , дипломирани педагог; Ана Пешикан, Доктор психологије , Филозофски факултет, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења.

• Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. • Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за ефикасно планирање и реализацију процеса наставе/учења. • Развој ставова и наставне праксе наставника која је оријентисана на учење и ученика. • Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. • Оспособљавање наставника за вредновање наставног процеса и самовредновање.

• Очекује се повећање осетљивости наставника на образовне потребе ученика и оспособљеност за разумевање улоге ученика у наставном процесу. • Очекује се да ће учесници бити оспособљени за почетак примене метода наставе/учења које су оријентисане на учење и ученика. • Очекује се промена ставова наставника и њихове наставне праксе у правцу усвајања модерних схватања о процесу образовања која у фокус стављају процес учења и активну кострукцију знања од стране ученика. • Очекује се повећање рефлексивности наставника у односу на своје активности и улоге у наставном процесу. • Учесници ће бити оспособљени за вредновање наставног процеса.

 • 1. дан
  • Увод
  • Однос наставе и учења
  • пауза
  • Ученик или дете у наставном процесу?
  • Пауза
  • Улоге и активности наставника
  • Пауза
  • Како се могу активирати ученици у настави? Природа задатка и активности ученика
 • 2. дан
  • Методе наставе / учења
  • пауза
  • Методе наставе / учења - наставак
  • Пауза
  • Циљеви образовања и активна школа
  • Пауза
  • Едукативна радионица
 • 3. дан
  • Природа школских предмета наспрам облика наставе:
  • Пауза
  • Природа школских предмета наспрам облика наставе: - наставак
  • Пауза
  • Активна настава/учење и проблеми реалне школске праксе
  • Евалуација семинара

30

дана: 3
бодова: 24

Цена за сва три дана износи укупно 7 700,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару. Сваки учесник добија приручник АУН на диску, свеску, фасциклу... Инструктори доносе у школу све што је потребно за рад. Такође, за библиотеку школе/установе се доноси приручник АУН на диску, примерак "Како приближити деци природне науке кроз активно учење"

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Јастребачки партизани'', ЦАРА ЛАЗАРА ББ,18252 МЕРОШИНА Вера Вулевић, Катарина Зјача 19 3.97
2 ОШ ''Љубиша Урошевић'', Цара Душана 146, 35220 Рибаре, Горица Ивановић, Светлана Спасић 28 3.83
3 ОШ ''Моша Пијаде'', Југословенска 13, 25275 Бачки Брег Едита Сатлер, Едита Сакали 23 3.44
4 Техничка школа, Миће Матовића бр. 2, 32.250 Ивањица Сенка Пантић, Вера Пантовић 27 3.61
5 Средња школа “Краљица Јелена”, Омладински центар бб, 36 350 Рашка Снежана Јовић, Татијана Јовановић 27 3.89
6 Пољопривредно-шумарска школа “Јосиф Панчић,Сурдуличких мученика бб, 17 530 Сурдулица, Благица Златковић, Вера Муждека 27 3.84
7 Средња школа “Бранислав Нушић”, Митрополита Mихајла 5, 18 230 Сокобања Milena Mijalković, Тања Николић 22 3.74
8 Машинско-електротехничка школа, Зелени Булевар 24, Бор , Лидија Јока, Вера Муждека 16 3.85
9 ОШ "Богосав Јанковић", Кремна, Ужице Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 24 3.83
10 ОШ ''Јован Грчић Миленко'', Милоша Црњанског бб, 21300 Беочин Марица Гаврилов, Дијана Коцкаревић 25 3.8
11 Мужичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Јелисавета Вилотић, Вера Пантовић 30 3.18
12 Основна школа "Свети Сава", Николаја Краснова 8, Београд Горица Ивановић, Невенка Крагуљац 20 3.97

Укупно учесника: 288 | Просечна оцена: 3.75