Од хаотичне до хармоничне учионице

Каталошки број програма: 117  

Не

Центар за лични раст и развој Еуринома, Риге од Фере 7/15, Београд, ljiljanakovacevicta@yahoo.com, 0600006528

Небојша Ратковић, nebojsaratkovic@gmail.com, 0693438220, 0693438220

Небојша Ратковић, Мастер, Викимедија Србије/Психолошко саветовалиште Убунту; Љиљана Ковачевић, дипл. политиколог за међународне oдносе, Центар за лични раст и развој Еуринома

Небојша Ратковић, Мастер, Викимедија Србије/Психолошко саветовалиште Убунту; Љиљана Ковачевић, дипл. политиколог за међународне oдносе, Центар за лични раст и развој Еуринома

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљавање учесника за примену принципа трансакционе анализе, заснованих на савременим теоријама личности, моделима комуникације и актуелним психотерипијским модалитетима који доприносе унапређењу квалитета наставног и васпитног процеса.

- оспособљавање учесника за примену модела и начина комуникације трансакционе анализе; - развијање вештина превенције емоционалног сагоревања приликом подучавања; - овладавање техникама успостављања дисциплине у учионици; - развијање вештина управљања понашањем ученика и његово боље разумевање и предвиђање; - стицање вештина за побољшавање разумевања мотивације ученика и наставника; - оспособљавање за разумевање ефеката награђивања и кажњавања; - овладавање алатима за боље планирање времена.

По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да: - примене моделе и начине комуникације трансакционе анализе; - препознају и адекватно реагују на ситуације које доводе до емоционалног сагоревања приликом подучавања - употребе стратегије за успостављање реда у учионици - примењују научене моделе за предвиђање понашања ученика у учионици - наведу шта и на који начин покреће мотивацију специфичних група ученика - наведу и примене расположиве технике за награђивање и кажњавање - употребе алате за организовање структуре времена

 • 1. дан
  • Животне позиције ученика
  • Пауза
  • Учење по моделу - учитељ као узор
  • Пауза
  • Его стања
  • Пауза
  • Трансакције у учионици
  • Пауза
  • Концепт животног скрипта
  • Пауза
  • Психолошке игре у учионици

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је 100 000 динара, за до 30 учесникаи укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, путне трошкова и сертификате.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Вук Караџић, Београд, Стари град, Таковска 41 Небојша Ратковић, Љиљана Ковачевић 28 3.94
2 ОШ Браћа Барух, Деспота Ђурђа 2, Београд Небојша Ратковић, Љиљана Ковачевић 30 3.95
3 Средња школа „Дрво-арт“, Цара Душана 23, Београд Небојша Ратковић, Љиљана Ковачевић 21 3.92

Укупно учесника: 79 | Просечна оцена: 3.94