Мотивација ученика као фактор успешног учења

Каталошки број програма: 615  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског , Ваљевска гимназија

Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског , Ваљевска гимназија; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Гордана Аврамовић, дипломирани психолог, Ваљевска гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање компетенција ученика, наставника, стручних сарадника и директора за разумевање и примену мотивационих стратегија током учења.

Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије мотивисања ученика Оспособљавање наставника за примену различитих стратегија мотивисања ученика које су у функцији даљег учења. Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању ефикасних сопствених стратегија учења и мотивације за учење. Освешћивање наставника о њиховој улози у стварању унутрашње мотивације код ученика, тј. подстицању самопоуздања, самопоштовања и подизању нивоа аспирација свих ученика. Оснаживање наставника за стварање подстицајних услова, примену адекватних метода у циљу мотивисања ученика за ефикасније учење.

Наставници познају различите начине мотивисања ученика у области наставе и учења. Наставници боље разумеју повезаност планирања наставе и мотивације, што ће директно утицати на промену њиховог досадашњег искуства и сазнања о начинима мотивације и улози ученика у процесу. Наставници иницирају различите активности за планирање стратегија мотивације у настави.

 • 1. дан
  • Представљање програма, начина рада
  • Компонентне учења
  • Шта значи бити мотивисан
  • Мотивација за школско учење
  • Пауза
  • Врсте мотивације
  • Карактеристике мотивационе климе у одељењу
  • Мотивациони профили ученика
  • Мотивисање ученика различитих мотивационих профила
  • Пауза
  • Улога наставника у стварању унутрашње мотивације код ученика
  • Развијање жеље код ученика за сопственим напредовањем
  • Слабљење мотивације за учењем
  • Оснаживање ученика
  • Пауза
  • Савети за наставнике у процесу мотивације ученика и превазилажење демотивишућих ситуација
  • Дидактички модели организовања образовно-васпитног рада у циљу одржавања мотивације за учење
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Миливој Петковић Фећко'' Лале Јанића 3,Платичево Гордана Миловановић, Милена Петровић 29 3.94
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Милена Петровић, Вељко Ћировић 28 3.94
3 Ваљевска гимназија, Ваљево Милена Петровић, Гордана Аврамовић 25 3.97
4 Посавотамнавска средња школа Владимирци Милена Петровић, Вељко Ћировић 25 3.95
5 Гимназија , Краљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 17 3.98
6 Гимназија , Краљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 19 3.93
7 Основна школа "Слободан Бајић Паја" , Нови Карловци Милена Петровић, Вељко Ћировић 22 3.95
8 Голубинци/Стара Пазова Милена Петровић, Вељко Ћировић 24 3.98
9 Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' Милена Петровић, Вељко Ћировић 18 3.98
10 Техничка школа , Обреновац Милена Петровић, Вељко Ћировић 30 3.95
11 Ваљево, Драчић ОШ " Драгољуб Илић" Гордана Миловановић, Милена Петровић 21 3.99
12 Основна школа "Вељко Влаховић" , Шангај Милена Петровић, Вељко Ћировић 22 4
13 Техничка школа , Обреновац Милена Петровић, Вељко Ћировић 26 3.94
14 Медицинска школа "Др Миша Пантић" , Ваљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 13 4
15 ОШ " Жарко Зрењанин" ; Госпођинци, Жабаљ Милена Петровић, Вељко Ћировић 28 4
16 Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 30 3.96
17 Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 30 3.97
18 ОШ "Илија Бирчанин" Ваљево, Ставе Милена Петровић, Вељко Ћировић 28 3.95
19 ОШ "Живадинка Дивац" , Крагујевац Милена Петровић, Вељко Ћировић 25 3.95

Укупно учесника: 460 | Просечна оцена: 3.96