"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Каталошки број програма: 10  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Лидија Марковић, Дипл. школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде“; Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање васпитног рада запослених развијањем вештина комуникације и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања, развијању одговорности и конструктивном решавању проблемских ситуација

Повећање одговорности учесника за избор конструктивног начина комуникације јачањем свести о утицају стила комуникације на развој, учење и понашање ученика; Унапређивање знања о ефектима различитих васпитних и комуникацијских приступа у смеру избора стила који је развојно подстицајан; Овладавање делотворним комуникацијским техникама за подстицање сарадње, развијање односа уважавања, пружање подршке, превенцију непожељног и развијање одговорног понашања и конструктивно решавање проблема; Размена, преиспитивање и корекција сопствених васпитних ставова и комуникацијских навика у интересу унапређивања васпитне улоге Јачање мотивације за континуирано развијање квалитетне комуникације и сарадње међу свим актерима у школској средини

Учесници: Разумеју утицај квалитета комуникације на све аспекте ОВ рада и мотивисани су да га унапреде; Разумеју механизме различитих васпитних и комуникацијских стилова, разликују њихове ефекте и у решавању проблемских сутуација опредељују се за конструктивни приступ; Познају и умеју да користе делотворне комуникацијске технике за грађење подстицајне климе и превенцију недисциплине; Знају како да предупреде и поставе границе неприхватљивом понашању ученика неповређујућим стилом комуникације; Сензибилисани су да у комуникацији са ученицима, родитељима и колегама покажу поштовање и разумевање и у проблемима пруже емпатију и подршку; Вреднују своје капацитете за примену усвојених вештина са ојачаним самопоуздањем и мотивацијом

 • 1. дан
  • 1. Полазишта и циљеви УК - зашто су комуникацијске вештине важне ?
  • пауза
  • 2. Односи између наставника и ученика - сложено поље комуникације
  • 3. Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације
  • пауза
  • 4. Понашања ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо? Разлика између тзв. Ти-порука и Ја-пору
  • пауза
  • 5. Ја-поруке: структура, услови за примену и ефекти
  • Резиме дана: „... како да говоримо да би ученици хтели да нас чују...“
 • 2. дан
  • 6 "Добројутарње" активности у функцији подстицања сарадње и креирања добре групне атмосфере
  • 7. Заједно против проблема: Ја-поруке као позив на сарадњу
  • пауза
  • 8. Проблеми ученика: Како реагујемо? (технике слушања и емоционалне подршке) 73
  • пауза за ручак
  • 9.Емпатија наставника - важан део подршке и подстицај за развијање саосећајности ученика
  • пауза
  • 10.Адекватно и неадекватно реаговање на проблеме ученика
  • пауза
  • Резиме дана: ,,… и како да слушамо да би ученици хтели да разговарају са нама…“
 • 3. дан
  • 11. Зоне проблема у школској пракси као тест за комуникацијске вештине
  • пауза
  • 12. Неслагања, конфликти и начини поступања; Сарадња као избор при решавању сукоба и пронлема
  • пауза
  • 13. Допринос конструктивног решавања проблема стварању подстицајне средине за развој и учење
  • пауза
  • 14. Резиме/Завршне активности:„Под утицајем обуке у свом даљем раду и комуникацији настојаћу да...“

30

дана: 3
бодова: 20

Цена појединачне котизације по учеснику (више година уназад и сада) је 5800 дин.(промена може да наступи у складу са стањем у наредним год.). Цена укључује радне материјале (прилози, штампани и е-приручник), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара, путних/смештајних трошкова водитеља, сертификате, накнадне трошкове у фази праћења примене и остале припадајуће трошкове Психокод-а. Не укључује освежење. За установу је у складу са бројем учесника у групи, са могућношћу до 3 гратис котизације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 РЦ НИШ, Париске комуне бб , Ниш (или посредством ZOOM-a) Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 15 3.97
2 УГ,,Тим Психокод" Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 4
3 Средња школа "Вук Караџић", Љубовија, Дринска бб Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 20 3.99
4 Прва београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.92
5 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.99
6 XIV гимназија, Београд, Хаџи-Проданова 5 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 20 3.99
7 ОШ "Петар Кочић", Темерин, Народног фронта 80 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 25 3.99
8 XIII београдска гимназија, Љешка 47, Баново брдо, Београд Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 22 3.97
9 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 26 3.98
10 ЦСУ Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Ирена Лободок Штулић, Сузана Станковић-Илић 21 3.98
11 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 8 4

Укупно учесника: 208 | Просечна оцена: 3.98