Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Каталошки број програма: 2  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође

Бранимир Здравковић, Дипломирани инжењер организационих наука, Основна школа „Младост“ Нови Београд; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође; Константин Миладиновић, Дипломирани математичар и информатичар, ОШ ''Браћа Миленковић''

библиотекарство

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање професионалних компетенција школских библиотекара за стручно библиотечко пословање и оспособљавање за коришћење софтвера за рад школске библиотеке

Упознавање са стандардима и обележјима рада школске библиотеке Упознавање са стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности у школским библиотекама, планирањем и реализацијом активности у свим областима рада школског библиотекара. Стицање практичних знања за рад у програму.

Библиотекари примењују правилно стручно пословање у школској библиотеци. Библиотекари дигитализују и формирају базе података.

 • 1. дан
  • Представљање програма
  • Законски оквири рада школског библиотекара
  • Школска библиотека
  • Школски библиотекар
  • Материјално технички ресурси
  • Пауза
  • Области рада школског библиотекара
  • Области рада школског библиотекара- Самовредновање рада и стручно педагошки надзор
  • Области рада школског библиотекара- Стручно усавршавање и напредовање ШБ
  • Е- библиотека
  • Евиденција корисника – чланске карте КОРИСНИЦИ
  • Пауза
  • Инвентарисање, обрада, вођење евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима
  • Отпис библиотечке грађе
  • Пауза
  • Издавање књига
  • Ревизија школске библиотеке
  • Извештаји
  • Дискусија, сумирање рада, Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 15 3.94
2 Отворена просветна иницијатива Јасмина Петровић 13 3.73
3 Центар за стручно усавршавање Сомбор Јасмина Петровић 15 3.95
4 Отворена просветна иницијатива Јасмина Петровић 8 3.89
5 Центар за стручно усавршавање Сомбор Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 15 3.96
6 Отворена просветна иницијатива Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 17 3.94
7 Библиотека "Глигорије Возаровић" Сремска Митровица Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 30 3.96
8 Народна библиотека Крушевац Јасмина Петровић 7 3.82
9 Центар за образовање Академија ФБФ Јасмина Петровић 5 4
10 Отворена просветна иницијатива Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 8 4

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.92