Учење путем открића у функцији развијања мотивације ученика

Каталошки број програма: 766  

Не

Филозофски факултет у Косовској Митровици, Филипа Вишњића б.б. 38220 Косовска Митровица, fifa@pr.ac.rs, 028425474, 028425475

Игор Ђурић, igor.djuric@pr.ac.rs, 0113167128, 0641295974

Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Милован Павловић, мастер учитељ, диполомирани педагог, Основна школа „Свети Сава“ Косовска Митровица; Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Звездан Арсић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развој компетентности наставника за успешан рад на побољшању квалитета мотивације за учење. Развој компетентности полазника у подручју учења путем открића, а у циљу шпобољшања квалитета знања и развијањаинтелектуалних способности ученика

- Утврђивање различитих врста, поступака и начина рада наставника у развијању мотивације код ученика. - Повећање ефикасности рада наставника у поступку креирања наставних ситуација заснованих на учењу путем открића, а у циљу развијања интринзичне мотивације, самопоуздања и самопоштовања код ученика. - Развој компетентности за успешну реализацију наставних активности у којима ученици активно учествују, истражују, испитују, манипулишу, решавају проблеме и сл. - Компетентност за успешан рад на стварању подстицајне радне средине у којој ће ученици бити активни конструктори сопственог знања - Рад на развоју свести о зачају улоге наставника у подстицању и развијању ученикове мотивације за учење.

- Наставници препознају значај мотивације и успешно спроводе различите поступке и начине рада у циљу развијања мотивације за учење - Наставници успешно креирају оптимално радно окружење у којем ученици мотивисано и ангажовано реализују своје наставне активности и постају активни конструктори сопственог знања - Наставници успешно раде на укључивању ученика у процес избора тема и одређивање начина њихове обраде на часу - Путем разноврстних наставних активности (заснованих на учењу путем открића), наставници подстичу развој самопоуздања и самопоштовања код ученика. - Наставници препознају значај своје улоге у процесу разијања, пре свега, интринзичне мотивације код ученика

 • 1. дан
  • 1. Уводни део програма
  • 2.Учење путем открића – иновативни приступ настави
  • 3. Пауза
  • 4. Планирање и реализација наставе путем открића
  • 5. Пауза
  • 6. Интерактивни дигитални алати у учењу путем открића
  • 7. Пауза
  • 8. Учење путем открића и стандарди квалитета рада установе
  • 9. Закључци и елалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2 000 динара. За 30 учесника максимално укупуна цена обуке је 60 000динара. У цену је укључен комплетан материјал са обуке, као и сертификат

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јован Цвијић" Зубин Поток Милован Павловић, Игор Ђурић, Звездан Арсић 26 4
2 Основна школа "Свети Сава" Жеровница Милован Павловић, Игор Ђурић, Звездан Арсић 26 4
3 Основна школа "Бранко Радичевић" Косовска Митровица Милован Павловић, Игор Ђурић, Звездан Арсић 30 4
4 Основна школа "Свети Сава" Косовска Митровица Милован Павловић, Игор Ђурић 29 4
5 ОСНОВНА ШКОЛА "5. ОКТОБАР" КРУШЕВО Милован Павловић, Звездан Арсић 30 3.91
6 Основна школа "Лепосавић" Лепосавић Милован Павловић, Звездан Арсић 30 4
7 Основна школа "Свети Сава" Жеровница Игор Ђурић, Звездан Арсић 30 3.67

Укупно учесника: 201 | Просечна оцена: 3.94