„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Каталошки број програма: 1104  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Мери Стојковић, Мастер , Центар за социјални рад Власотинце и Црна Трава; Гордана Вуксановић, мастер, Академија Филиповић

Мирјана Милчић, Дипломирани психолог, ОШ ,,Станислав Сремчевић''; Славиша Сорак, Дипломирани социјални радник, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац; Мери Стојковић, Мастер , Центар за социјални рад Власотинце и Црна Трава; Гордана Вуксановић, мастер, Академија Филиповић

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење васпитног рада наставника и васпитача кроз развој и јачање капацитета за препознавање, разумевање и психолошку подршку детету које трпи злостављање, занемаривање, или пролази кроз одређену кризну ситуацију; као и предузимање конкретних мер

-Оснаживање просветних радника за препознавање разних кризних ситуација, занемаривања и насиља у породици и у школи, као и са њиховим последицама на дететову личност и школски успех; -Повећање сензибилитета и подстицање просветних радника за адекватно пружање помоћи и подршке ученицима у критизним ситуацијама. -Подстицање осећање сигурности и поверења ученика у школу као систем, кроз јачање наставничких компетенција да на адекватан начин приђу ученику у кризи. -Подстицање просветних радника за мотивисање и укључивање осталих одговорних за реаговање на проблеме ученика у школи и ван ње.

На теоријском плану: унапређење знања о могућим облицима насиља, о злостављању и занемаривању, као и о другим кризним ситуацијама које могу да утичу на ученикову личност и његов школски успех. На практичном плану: препознавање ученика у кризној ситуацији, пружање адекватне помоћи и спречавање његовог етикетирања од стране других ученика. Усавршавање вештина просветних радника да подстичу и унапреде учениково превазилажење кризе и школско постигнуће.

 • 1. дан
  • Увод
  • Криза као најопштији појам
  • Пауза
  • Насиље у школи и ван ње као кризна ситуација
  • Насиље у школи и ван ње као кризна ситуација 2
  • Пауза
  • Специфичне кризне ситуације
 • 2. дан
  • Остваривање квалитетне комуникација са дететом у кризи
  • Пауза
  • Како одговорно помоћи
  • Пауза
  • Превентивни и интервентни програми.
  • Пауза
  • Улога породице у превладавању кризних ситуација
  • Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Десанка Максимовић" , Чокот Мери Стојковић, Гордана Вуксановић 27 4
2 ОШ "Десанка Максимовић" , Чокот Мери Стојковић, Гордана Вуксановић 28 3.99
3 ПУ "Дечја радост", Ћуприја Мери Стојковић, Гордана Вуксановић 30 3.99
4 ОШ "Свети Сава" Владичин Хан Мери Стојковић, Гордана Вуксановић 30 3.97
5 ОШ "Петар Радовановић" Злот Мери Стојковић, Гордана Вуксановић 28 3.88
6 ОШ "Томаш Гариг Масарик" Славиша Сорак, Гордана Вуксановић 23 3.91
7 ПУ "Бисер", Врачар Мирјана Милчић, Славиша Сорак 30 3.98
8 ТШ "Никола Тесла", Шид Мирјана Милчић, Славиша Сорак 22 3.98
9 Гимназија Рашка Мирјана Милчић, Славиша Сорак 23 3.69
10 ОШ "1 мај", Владимировац Мирјана Милчић, Славиша Сорак 28 3.91
11 ОШ "Вук Караџић" , Адашевци Славиша Сорак, Гордана Вуксановић 20 4
12 ПУ "Бисер", Врачар Мирјана Милчић, Славиша Сорак 30 3.94
13 ОШ "Свети Сава", Владичин Хан Славиша Сорак, Гордана Вуксановић 30 3.97
14 Основна школа "3. октобар" Бор Славиша Сорак, Гордана Вуксановић 30 3.95
15 ОШ "Вожд Карађорђе" Јаково Мирјана Милчић, Славиша Сорак 30 3.95

Укупно учесника: 409 | Просечна оцена: 3.94