Радни листови за успешно праћење напредовања ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 714  

Да

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање полазника обуке са особинама и врстама радних листова који се примењују у току реализације наставног процеса. Развијање компетенције за планирање, израду и примену радних листова у процесу праћења напредовања постигнућа ученика.

Упознавање учесника са теоријском основом модела радних листова. Оспособљавање за израду и примену радних листова у реализацији наставе у складу са постављеним циљевима и исходима, као и знањима и искуствима, које поседују учесници. Развијање вештина и знања за примену и планирање коришћења радних листова у процесу праћења и вредновања постигнућа ученика. Оспособљавање за препознавање значаја радних листова и резимирања информација у: схватању смисла текста, проналажењу информација у тексту, интерпретирању значења текста и рефлексији о садржају текста. Развијање способности за давање одговарајуће повратне информације у процесу напредовања ученика. Оспособљавање за корекцију, оптимизацију и коришћење радних листова у току процеса учења.

Развијена отвореност према процесу сталног учења и усавршавања. Обучени наставници који самостално: планирају, израђују и примењују различите радне листове у настави у складу са постављеним циљевима и исходима. Оспособљени наставници за примену одговарајућих радних листова у процесу праћења и вредновања постигнућа ученика. Наставници спремни на међусобну сарадњу и размену наставних материјала у циљу оптимизације и добијања квалитетнијих радних листова. Наставници оспособљени да уоче и примене радне листове који омогућавају ефикасну вршњачку процену, самовредновање и формативну процену у процесу учења.

  • 1. недеља
    • Значај радних листова за процес учења и вредновања
  • 2. недеља
    • Резимирање информација применом радних листова са рефлексијом
    • Како и када да применимо радне листове у настави?

45

недеља: 2
бодова: 16

2800 дин. по полазнику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Живорад Младеновић 26 4

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 4