оВРазовање - примена проширене и виртуелне реалности у образовању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 377  

Да

Удржуење "Научи ме", ул. Николе Пашића 67/4, Ниш, office@nauci.me, 069799009

Милан Петровић, milan.petrovic@nauci.me, 069799009, 069799009

Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"; Милан Петровић, дипломирани србиста, УГ "Научи ме"

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање дигиталних компетенција полазника за ефикасну, промишљену и безбедну примену виртуелне и проширене реалности у образовању, са циљем унапређивања и модернизовања наставног процеса.

1. Упознавање полазника са појмовима виртуелне, проширене и мешовите реалности, као и могућностима и предностима примене имерзивне технологије у процесу наставе и учења. 2. Оспособљавање полазника за проналажење и коришћење ВР/АР образовних ресурса, али и за креирање сопствених материјала. 3. Упознавање полазника са карактеристикама и начином употребе свесмерне камере (360 камера) за снимање сопствених фото и видео материјала. 4. Оснаживање полазника да прилагоде наставне теме и осмисле начине интеграције ВР/АР технологије у наставни процес, пружајући тиме ученицима потпуно ново и иновативно искуство учења, уједно мотивишући их да се активније укључе и ангажују у процес наставе и учења.

Полазници обуке ће бити оспособљени да у наставном процесу користе ВР/АР апликације, алате и ресурсе на ефикасан и безбедан начин, да и сами осмисле и креирају интерактивне и имерзивне ресурсе, да самостално користе свесмерну 360 камеру. Биће упућени и мотивисани да користе ову савремену технологију у својој учионици, да додатно и самостално истражују и усавршавају се у овој области, да мотивишу ученике да и они развијају своје дигиталне компетенције користећи технологију за учење и стварање нових садржаја и вредности.

 • 1. недеља
  • Разумевање појмова проширене, виртуелне и мешовите реалности
  • Поглед у прошлост – кратак историјат
  • Проширена реалност (АР) у настави - примери
  • Апликације за проширену реалност
  • Примена холограмске коцке и 3Д модела у настави
  • 360 фото и видео материјали
  • Врсте ВР сетова (HMD)
 • 2. недеља
  • Виртуелна реалност (ВР) у настави - примери
  • Апликације за виртуелну реалност
  • Примена виртуелних посета и екскурзија у настави
  • Креирање образовног ВР садржаја
  • Креирање виртуелних простора за сарадњу и учење
 • 3. недеља
  • Здравствени и безбедносни аспекти примене ВР/АР технологије
  • Завршна разматрања
  • Креирање образовног АР/ВР садржаја

40

недеља: 3
бодова: 20

2500 динара по учеснику. У цену је урачунат хонорар реализатора, порези и доприноси, израда сертификата и одржавање Мудл платформе.