Инклузија без препрека

Каталошки број програма: 245  

Не

Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић", Цара Душана 143, veljkoramadanoviczemun@gmail.com, 0112195263

Радмила Видовић , radmila.vidovic@gmail.com, 0116674172, 0606151519

Радмила Видовић, Дипломирани дефектолог , Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Гордана Виденовић, Професор енглеског језика и књижевности, Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Далибор Шипка, , Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић; Милица Цветиновић, дипломирани математичар, Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Светлана Вучковић, Дипломирани дефектолог , Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић

Радмила Видовић, Дипломирани дефектолог , Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Далибор Шипка, , Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић; Светлана Вучковић, Дипломирани дефектолог , Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање компетенција предметних наставника за рад са ученицима оштећеног вида у инклузивном образовању.

Оспобљавање наставника за: - примену дидактичких материјала, - примену асистивне технологије, - употребу адекватних наставних метода и принципа, - адаптацију и израду наставног материјала, - разумевање основа Брајевог писма, - прилагођавање радног простора и школске средине - креирање ИОП-а у настави са ученицима оштећеног вида. Посебна пажња биће посвећена повећању компетенција предметних наставника за комуникацију и оријентацију и кретање ученика оштећеног вида.

Наставник ће бити компетентан да: - примени адекватна дидактичка средства и асистивну технологију, - познаје бонтон у комуникацији са особама оштећеног вида, - употреби одговарајуће наставне методе и принципе, - адаптира и изради наставни материјал, - користи основе Брајевог писма у припреми наставе, - примени технике кретања ученика оштећеног вида са пратиоцем, - напише ИОП и другу пратећу документацију и - адаптира школску средину у складу са потребама ученика оштећеног вида. .

 • 1. дан
  • Слепоћа и слабовидост
  • Комуникација са ученицима оштећеног вида
  • Пауза
  • Адаптација школске средине за ученике оштећеног вида
  • Оријентација и кретање
  • Пауза за ручак
  • Брајева нотација и адаптација текста за слепе и слабовиде ученике
  • Дидактичка помагала и специјална опрема за ученике оштећеног вида
  • Пауза
  • Обилазак школе "Вељко Рамадановић"
 • 2. дан
  • Планирање и припрема ИОП-а
  • Доступност ИКТ-а ученицима оштећеног вида
  • Пауза
  • Посета часу у инклузивном образовању
  • Обилазак школе у инклузији

30

дана: 2
бодова: 12

Цена по учеснику.је 4500,00 динара У цену су урачунати: надокнада​ ​за ​реализаторе​, трошкови организације семинара, освежење​ ​за учеснике, радни материјал, ​издавање ​уверења​ ​о похађању семинара.