Учитељи у свету линија, боја и облика

Каталошки број програма: 1062  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча

Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање и унапређивање компетенција наставника за квалитетно извођење наставе Ликовне културе од I до IV разреда.

• Оспособљавање наставника да препозна и уважи различите потребе, способности и знања ученика у савладавању садржаја Ликовне културе. • Оснаживање наставника да води, стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности, a применом различитих ликовних техника ствара позитивну радну атмосферу. • Подстицање наставника да експериментишу различитим ликовним техникама и материјалима. • Оснаживање наставника да коришћењем рециклажних и природних материјала подижу еколошку свест ученика. • Оспособљавање наставника за развијање међупредметних компетенција у разредној настави, применом корелације са другим наставним, изборним и факултативним предметима.

• Мотивисани и оспособљени наставници да препознају потребу примене различитих ликовних техника и материјала у настави Ликовне културе и другим предметима, посебно користећи рециклажне и природне материјале у циљу подизања еколошке свести. • Оснажена наставничка компетенција у препознавању и уважавању различитих потреба, способности и знања ученика у ликовном изражавању и квалитетније праћење постигнућа и напредовања ученика. • Ослобађање креативних потенцијала учесника обуке. • Оспособљени учесници за имплементацију садржаја Ликовне културе у другим наставним, изборним и факултативним предметима.

 • 1. дан
  • Развој ликовног изражавања и ликовни типови деце
  • Специфичности ликовног изражавања деце
  • Пауза
  • Линија, боја и облик у свету стваралаштва
  • Пауза
  • Фротаж, колаж, деколаж, декупаж, асамблаж
  • Разумевање дечјег цртежа
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 700 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно – потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 23 4
2 ОШ "Јанко Веселиновић", Карађорђева 48, Шабац Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 25 4

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 4