Подстицајно родитељство кроз игру-

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 847  

Да

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Бојана Јокић, , ПУ''Радосно детињство'', Нови Сад; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд; Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију ; Анита Ерић, Педагог, ПУ“ Нада Наумовић“ Крагујевац; Драгана Антић, , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац; Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Јелена Банић, , ПУ "Бамби" Бор; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Дејана Јотић, , ПУ "Радосно детињство"; Силвана Панов, , ПУ "Бамби" Бор; Марија Станојковић, , ПУ "Наше дете" Врање; Виолета Ђерговић, , ПУ "Ђулић" Зајечар; Александра Цимеша, , ПУ "Вера Гуцоња " Сомбор; Есма Плојовић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Алма Нокић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Андријана Палић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Дубље разумевање концепта разиграног родитељства- респонзивност као темељ, чиниоци који утичу на капацитете родитеља да подстичу учење кроз игру

-Продубљивање разумевања концепта разиграног родитељства- анализа улоге родитеља у игри детета -Препознавање респонзивности као темеља разиграног родитељства, опажање респонзивности у интеракцији родитеља и детета -Повезаност капацитета родитеља за разиграност са генералним вештинама подстицајне неге- учење респонзивности кроз друге елементе квалитетног старања - Фактори који утичу на разиграно родитељство- стрес и брига о емотивној добробити породице - Фактори који утичу на разиграно родитељство- креирање прилика за укљученост оба родитеља и подстицај квалитетној интеракцији родитеља и детета

Учесници ће боље разумети начин на који се развија и подстиче разиграно родитељство- како је са учешћем у игри детета повезана респонзивност, како се препознаје и подстиче респонзивност и на које начине су стрес и прилике за укљученост повезани са респонзивношћу па и са разиграношћу родитеља у складу са Новим Основама предшколског програма-Године узлета, Достављају информације како су радили са родитељима , које су све ситуације користили,. .

 • 1. недеља
  • Увод у тему
  • Разиграно родитељство-
  • Како се постаје разиграни родитељ?
 • 2. недеља
  • Како се постаје разиграни родитељ? Брига о стресу и емотивној добробити родитеља
  • Како се постаје разиграни родитељ? Креирање прилика за учешће и интеракцију родитеља и детета
 • 3. недеља
  • Улога родитеља у игри детета- најбољи друг за игру
  • Дискусија-На игри темељена искуства учења у раном детињству

20

недеља: 3
бодова: 12

75.000.00 Укључује припрему видео материјала и осталог материјала који се користи - 30.000.00 Нахнада реализатора 10.00000 ако је више реализатора нахнада се сразмерно смањује. 5.000.00 трошкови интернета за реализаторе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Маја Бошкић 16 3.09
2 Виолета Ђерговић 23 3.74
3 Јасмина Марковић 22 3.97
4 Светлана Радосављевић 25 3.29
5 Марија Станојковић 21 3.69
6 Алма Нокић 17 4
7 Бојана Јокић 18 3.86
8 Бојана Јокић 20 4
9 Невенка Аранђеловић 16 3.97
10 Славица Делибашић 19 3.65
11 Невенка Аранђеловић 20 4
12 Дејана Јотић 17 3.95
13 Дејана Јотић 19 3.92
14 Марија Милић 19 3.96
15 Марија Милић 14 4
16 Олгица Стојић 24 4
17 Анита Ерић 20 3.93
18 Драгана Тица 22 3.85
19 Марија Милић 23 3.6
20 Драгана Антић 19 3.93
21 Драгана Антић 25 3.89

Укупно учесника: 419 | Просечна оцена: 3.82