Пројектно учење у основној и средњој школи

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 705  

Да

Библиотека плус, Господар Јованова 63, 11000 Београд, info@bibliotekaplus.rs, 0113035696

Nataša Đelošević, natasa@bibliotekaplus.rs, 0113035696, 062444563

Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка; Душан Ристановић, Доктор дидактичко-методичких наука, Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу

Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања и вештина за примену пројектног учења у наставној пракси и развијање проактивног става према пројектном учењу.

- Упознавање са развојем концепта пројектне наставе и њеном примењивошћу у основној и средњој школи; - развијање вештина планирања и реализације пројектне наставе у непосредном и онлајн окружењу; - развијање вештина повезивања са стандардима, међупредметног повезивања, и планирања на нивоу установе; - упознавање са могућностима диференцирања наставе у концепту пројектног учења; - упознавање са разноврсним техникама рада у пројектној настави у непосредном и онлајн окружењу; - стицање знања и вештина праћења и вредновања постигнућа ученика и квалитета пројекта у непосредном и онлајн окружењу; - подстицање самопоуздања наставника и развијање проактивног става према пројектној настави.

Учесници обуке ће: - познавати развој концепта пројектне наставе и разумети њену примењивост у пракси; - планирати пројектну наставу у складу са стандардима постигнућа, организовати, усмеравати и подстицати рад ученика; - у сарадњи са другим наставницима планирати међупредметно повезивање; - диференцирати наставу у складу са карактеристикама и потребама ученика; - користити репозиторијум наставних техника у непосредном и онлајн окружењу и проналазити одговарајуће веб ресурсе за реализацију пројектне наставе; - користити различите методе и технике праћења напредовања и вредновања постигнућа ученика и наставе; - сарађивати са колегама и окружењем и укључивати их у рад; - учествовати у изградњи мреже наставника практичара.

 • 1. недеља
  • Основе пројектног учења
 • 2. недеља
  • Технике рада у пројектној настави у непосредном и онлајн окружењу
 • 3. недеља
  • Праћење и вредновање у пројектној настави
 • 4. недеља
  • Педагошки аспекти пројектног учења

30

недеља: 4
бодова: 32

3.500 РСД (хостинг, хонорари за водитеље, израда и достављање уверења, порез, административни и трошкови комуникације, образовни материјал у дигиталном облику за сваког учесника)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мирко Марковић, Биљана Радовић 20 3.78
2 Мирко Марковић, Биљана Радовић 31 3.87
3 Мирко Марковић, Биљана Радовић 23 3.66
4 Мирко Марковић, Биљана Радовић 22 3.69
5 Мирко Марковић, Биљана Радовић 3 3.7
6 Мирко Марковић, Биљана Радовић 5 3.98
7 Мирко Марковић, Биљана Радовић 47 3.87

Укупно учесника: 151 | Просечна оцена: 3.79