Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању

Каталошки број програма: 495  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Милијана Радић, Мастер дидактике страних језика, Фондација Темпус; Дијана Милићевић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Зорана Дојић, Дипломирани мастер из визуелне културе , Фондација Темпус; Љиљана Крстић, Мастер филозофије високог образовања , Фондација Темпус ; Јована Стевановић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Дубравка Рајић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус; Милица Пупавац, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Милијана Радић, Мастер дидактике страних језика, Фондација Темпус; Дијана Милићевић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Зорана Дојић, Дипломирани мастер из визуелне културе , Фондација Темпус; Љиљана Крстић, Мастер филозофије високог образовања , Фондација Темпус ; Јована Стевановић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Дубравка Рајић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус; Милица Пупавац, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус; Иван Милош, Дипломирани ветеринар , Пољопривредна школа „Соња Маринковић”, Пожаревац; Мелита Даниловић , Дипломирани економиста , Средња економска школа Сомбор ; Оливера Раденковић , Дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Мија Станимировић“, Ниш; Вера Петровић , Спец. методике наставе здравствене неге, Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић

општа питања наставе

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ програма је упознавање полазника са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу дефинисаних специфичних компетенција за одређени стручни профил и планиране праксе током међународне мобилности ученика.

Идентификовање потреба за дефинисање исхода учења током праксе ученика у иностранству; Коришћење исхода учења дефинисаних за одређени стручни профил као полазне основе за дефинисање исхода учења током праксе у иностранству; Упознавање наставника са могућностима за унапређење извођења праксе ученика и признавање исхода учења у матичној установи; Унапређење знања и вештина запослених у школама за остваривање међународне сарадње школа и привредних субјеката у циљу дефинисања и признавања исхода учења које ученици стичу током праксе у иностранству, кроз учешће у међународним пројектима мобилности; Унапређење спровођења праксе за стручне профиле како би се одговорило потребама тржишта рада, кроз учешће у међународним пројектима мобилности.

Учесник је упознат са основама дефинисања исхода учења; Учесник уме да дефинише исходе учења за обављање праксе у оквиру међународне мобилности ученика; Учесник је оспособљен повеже исходе учења дефинисане за одређени стручни профил са исходима праксе током међународне мобилности; Учесник разуме важност учешћа у међународним пројектима мобилности и дефинисања и признавања исхода учења током међународне мобилности; Учесник разуме важност повезивања са привредним субјектима како би се унапредиле стручне компетенције ученика и одговорило на потребе тржишта рада.

 • 1. дан
  • Шта су исходи учења?
  • Међународна мобилност (налажење партнера, формулисање циљева и исхода учења)
  • Пауза
  • Дефинисање исхода учења
  • Пауза
  • Представљање Уговора у учењу (Learning Agreement)
  • Попуњавање Уговора у учењу (Learning Agreement)
  • Пауза
  • Признавање оцена након мобилности

30

дана: 1
бодова: 8

Обукa се не наплаћујe.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медицинска школа са домом ученика ”Сестре Нинковић”, Радоја Домановића 2, Крагујевац Дијана Милићевић, Милица Пупавац, Иван Милош, Вера Петровић 19 3.95
2 Техничка школа, Кнегиње Љубице 3-5, Зајечар Иван Милутиновић, Дијана Милићевић, Оливера Раденковић 20 3.82
3 Хотел Палас, Топличин венац 23, Београд Радован Живковић, Дијана Милићевић 24 3.83
4 Пожаревац Иван Милош, Вера Петровић 24 3.98
5 Средња економска школа Сомбор, Апатински пут 90, Сомбор Милица Пупавац, Мелита Даниловић 10 3.97
6 Електротехничка школа "Мија Станимировић", Булевар Светог цара Константина 82-84, Ниш Милица Пупавац, Оливера Раденковић 24 3.97
7 Хотел "Palace", Топличин венац бр. 23, Београд Радован Живковић, Милица Пупавац 22 3.92
8 Хемијско-технолошка школа, Моше Пијаде бб, Врање Милица Пупавац, Оливера Раденковић 24 3.92
9 Медицинска школа, Немањина 148, Ужице Радован Живковић, Милица Пупавац 20 3.77
10 Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад, Народних хероја 7 Милица Пупавац, Мелита Даниловић 22 3.93

Укупно учесника: 209 | Просечна оцена: 3.91