Израда електронских дидактичких материјала у настави математике

Каталошки број програма: 360  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Ремзо Дестовић , Дипломирани информатича, ОШ „Јован Јованвоић Змај“; Музафер Сарачевић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Новом Пазару (матична установа)

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Ремзо Дестовић , Дипломирани информатича, ОШ „Јован Јованвоић Змај“; Музафер Сарачевић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Новом Пазару (матична установа)

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду и употребу електронских дидактичких материјала помоћу ИКТ у циљу поспешивања наставе математике.

Оснаживање наставника за избор и употребу алата за израду електронских дидактичких материјала за наставу математике са циљем поспешивања наставе. Оспособљавање наставника за израду електронских дидактичких материјала у настави математике са циљем поспешивања наставе. Јачање капацитета наставника за употребу електронских дидактичких материјала помоћу ИКТ у настави математике са циљем унапређивања наставе.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити: -Оспособљени да успешније израђују и користе електорноске дидактичке материјале помоћу ИКТ са циљем унапређивања наставе математике у школи. - Оснажени за избор и употребу алата за израду електронских дидактичких материјала за наставу математике са циљем поспешивања наставе. -Оспособљени за израду електронских дидактичких материјала у настави математике са циљем поспешивања наставе. -Оснажени за употребу електронских дидактичких материјала помоћу ИКТ у настави математике са циљем унапређивања наставе.

 • 1. дан
  • Увод
  • Онлајн учионица и Блог-Дигитални простор за унапређивање наставе математике
  • Пауза
  • Интерактивне презентације у настави математике
  • Пауза за ручак
  • Примена интерактивне графике у математици
  • Пауза
  • Израда и примена е-туторијала у настави математике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.